Nøkkelinformasjon

Glitre barnehage, avd. Bakkeplassen

Belsetveien 84, 1348 RYKKINN

5,9

  • 42% barnehagelærer
  • 15% barne- og ungdomsarbeider
  • 34% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 9% annen fagutdanning

4,8 m2

Ikke oppgitt