Piruetten Kanvas-Barnehage

Haganjordet 2, 1351 RUD

6

 • 33% barnehagelærer
 • 20% barne- og ungdomsarbeider
 • 34% annen bakgrunn
 • 7% annen høyere utdanning
 • 7% annen fagutdanning

4,8 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,8
 • Antall besvarte 60
 • Svarprosent 92%