Piruetten Kanvas-Barnehage

Haganjordet 2, 1351 RUD

6

 • 40% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 33% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 27% annen fagutdanning

4,8 m2

 • Ute og inne miljø 4,5
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,7
 • Tilfredshet 4,8
 • Antall besvarte 56
 • Svarprosent 86%