Grini barnehage avdeling Briskehaugen

Velkommen til Grini barnehage avdeling Briskehaugen

Grini barnehage består av to hus; Briskehaugen og Fossum.
Briskehaugen ligger sentralt på Eiksmarka ved siden av Eiksmarka skole. Fossum ligger på boligfeltet på Fossum med kort vei til skog og mark. 

En demokratisk tenkning ligger til grunn for vårt arbeid og vi legger stor vekt på at barn skal ha medvirkning og innflytelse på eget barnehage liv. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 5 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer

Styrer Hanne Arnstøl, mobil 926 49 296

Avdelinger

Grini barnehage har rundt 80 barn. Barnehagen har seks avdelinger fordelt på husene; Fossum og Briskehaugen. Mellom husene er det 2 kilometer.

Fossum har barn i alderen 1– 6 år fordelt på avdelingene;

 • Eik: 468 96 776
 • Gran: 469 02 881

Briskehaugen har barn i alderen 1–6 år fordelt på avdelingene; 

 • Blåveis: 904 76 482
 • Hestehov: 906 56 943
 • Fiol: 906 52 589

Barnehagen har ca 22 ansatte. Hver avdeling har en fast pedagogisk leder og to assistenter. I tillegg har vi ansatt assistenter til barn med spesielle rettigheter når vi har det på en avdeling. 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Grini barnehage lager vi ikke mat til noen måltider. Foreldrene har med matpakker til sine barn og frukt/grønnsaker til felles fruktstund. Vi tilbyr lettmelk for de som ønsker det, den betales sammen med oppholdsbetalingen.  Kostpenger er satt til kr 75,- pr. mnd. som dekker melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.»

Lenker og dokumenter

Til foresatte

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Reggio Emilia inspirert

Grønt flagg, miljøsertifisering

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 74 28

E-post

hanne.arnstol@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Niels Leuchs vei 52
1359 EIKSMARKA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Grini barnehage avdeling Briskehaugen

  Reise fra Grini barnehage avdeling Briskehaugen

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no