Grini barnehage avdeling Briskehaugen

Grini barnehage består av to hus; Briskehaugen og Fossum.
Briskehaugen ligger sentralt på Eiksmarka ved siden av Eiksmarka skole. Fossum ligger på boligfeltet på Fossum med kort vei til skog og mark. 

En demokratisk tenkning ligger til grunn for vårt arbeid og vi legger stor vekt på at barn skal ha medvirkning og innflytelse på eget barnehage liv. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Anne Karine Huseby, tlf. 67 50 74 28/950 36 066

Avdelingsleder
Hanne Arnstøl, tlf. 67 50 74 14

Avdelinger

Grini barnehage har rundt 100 barn. Barnehagen har seks avdelinger fordelt på husene; Fossum og Briskehaugen. Mellom husene er det 2 kilometer.

Fossum har barn i alderen 1– 6 år fordelt på avdelingene;

 • Eik: 468 96 776
 • Furu: 468 98 044
 • Gran: 469 02 881

Briskehaugen har barn i alderen 1–6 år fordelt på avdelingene; 

 • Blåveis: 904 76 482
 • Hestehov: 906 56 943
 • Fiol: 906 52 943

Barnehagen har 25 ansatte. Hver avdeling har en fast pedagogisk leder og to assistenter. I tillegg har vi ansatt assistenter til barn med spesielle rettigheter når vi har det på en avdeling. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Grini barnehage lager vi ikke mat til noen måltider. Foreldrene har med matpakker til sine barn og frukt/grønnsaker til felles fruktstund. Vi tilbyr lettmelk for de som ønsker det, den betales sammen med oppholdsbetalingen.  Kostpenger er satt til kr 75,- pr. mnd. som dekker melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.»

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Lenker og dokumenter

Til foresatte

Reggio Emilia inspirert

Grønt flagg, miljøsertifisering

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 74 28

E-post

anne.huseby@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Niels Leuchs Vei 52
1359 EIKSMARKA

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing