Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

anne.huseby@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Niels Leuchs Vei 52
1359 EIKSMARKA

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Grini barnehage består av to hus; Briskehaugen og Fossum.
Briskehaugen ligger sentralt på Eiksmarka ved siden av Eiksmarka skole. Fossum ligger på boligfeltet på Fossum med kort vei til skog og mark. 

En demokratisk tenkning ligger til grunn for vårt arbeid og vi legger stor vekt på at barn skal ha medvirkning og innflytelse på eget barnehage liv. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Anne Karine Huseby, tlf. 67 50 74 28/950 36 066

Avdelingsleder
Hanne Arnstøl, tlf. 67 50 74 14

Eik: 468 96 776

Furu: 468 98 044

Gran: 469 02 881

Avdelinger

Grini barnehage har rundt 100 barn. Barnehagen har seks avdelinger fordelt på husene; Fossum og Briskehaugen. Mellom husene er det 2 kilometer.

Briskehaugen har barn i alderen 1–6 år fordelt på avdelingene; 

 • Blåveis
 • Hestehov
 • Fiol.

Fossum har barn i alderen 1– 6 år fordelt på avdelingene;

 • Furu 
 • Eik 
 • Gran.

Barnehagen har 25 ansatte. Hver avdeling har en fast pedagogisk leder og to assistenter. I tillegg har vi ansatt assistenter til barn med spesielle rettigheter når vi har det på en avdeling. 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Grini barnehage lager vi ikke mat til noen måltider. Foreldrene har med matpakker til sine barn og frukt/grønnsaker til felles fruktstund. Vi tilbyr lettmelk for de som ønsker det, den betales sammen med oppholdsbetalingen.  Kostpenger er satt til kr 75,- pr. mnd. som dekker melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.»

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Lenker og dokumenter

Til foresatte

Reggio Emilia inspirert

Grønt flagg, miljøsertifisering