BarnehagenVår Hosletoppen ligger idyllisk til i et stille og rolig villaområde "vegg i vegg" til Hosletoppen ungdomsskole, en stor gresslette og fotballbane. Det er fantastiske skogsområder i umiddelbar nærhet som danner grunnlaget for vårt fokusområde: natur og friluft. Barnehagen har flotte nye lokaler tilrettelagt for barna med spennende løsninger både ute og inne.

Inne-leke-miljøet

Barnehagen har plass til 100 barn, og er delt avdelingsvis. Alle avdelinger har et stort oppholdsrom med tilhørende tema-rom. Tema-rommene benyttes på tvers av avdelingene. Denne inndeling av rommene gir barna spennende opplevelser og inspirerer til deltagelse, kreativitet, undring, utforskning og mest av alt glede og humor. Tema-rommene gir også mulighet for å imøtekomme barnas behov for å leke og samspille i mindre grupper med engasjerte og deltagende voksne. Tema-rommene kan også være i endring etter hva som opptar barna. Barna skal medvirke og påvirke barnehagehverdagen sin. I tillegg til tema-rommene har avdelingens oppholdsrom et spennende miljø med ulike lekesoner som erobres av barna. Vi har flere småkjøkken i hver etasje som gir god atmosfære og ro i matsituasjonen. Barna har også mulighet til å delta aktivt i matlaging, dekking og rydding av bord.

Åpningstider

07:00 - 17:00

E-post

hanne@barnehagenvaar.no

Besøksadresse

Berta Bråtens vei 6
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon