BarnehagenVår Hosletoppen ligger idyllisk til i et stille og rolig villaområde "vegg i vegg" til Hosletoppen ungdomskole, en stor gresslette og fotballbane. Det er fantastiske skogsområder i umiddelbar nærhet som danner grunnlaget for vårt fokusområde: natur og friluft. Barnehagen har flotte nye lokaler tilrettelagt for barna med spennende løsninger både ute og inne.

Innelekemiljøet

Barnehagen har plass til 100 barn, og er delt avdelingsvis. Alle avdelinger har et stort oppholdsrom med tilhørende temarom. Temarommene benyttes på tvers av avdelingene. Denne inndeling av rommene gir barna spennende opplevelser og inspirerer til deltagelse, kreativitet, undring, utforskning og mest av alt glede og humor. Temarommene gir også mulighet for å imøtekomme barnas behov for å leke og samspille i mindre grupper med engasjerte og deltagende voksne. Temarommene kan også være i endring etter hva som opptar barna. Barna skal medvirke og påvirke barnehagehverdagen sin. I tillegg til temarommene har avdelingens oppholdsrom et spennende miljø med ulike lekesoner som erobres av barna. Vi har flere småkjøkken i hver etasje som gir god atmosfære og ro i matsituasjonen. Barna har også mulighet til å delta aktivt i matlaging, dekking og rydding av bord.

Åpningstider

07:00 - 17:00

E-post

hanne@barnehagenvaar.no

Besøksadresse

Berta Bråtens vei 6
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon