Nøkkelinformasjon

Lillehagen barnehage

Vierveien 29, 1344 HASLUM

Telefon: 928 21 419

5,8

  • 32% barnehagelærer
  • 34% barne- og ungdomsarbeider
  • 28% annen bakgrunn
  • 5% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,8 m2

Ikke oppgitt