Nøkkelinformasjon

Lillehagen barnehage

Vierveien 29, 1344 HASLUM

Telefon: 928 21 419

5,7

 • 12% barnehagelærer
 • 47% barne- og ungdomsarbeider
 • 21% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,8 m2

 • Ute og inne miljø 3,8
 • Barnets utvikling 4,3
 • Barnets trivsel 4,5
 • Informasjon 3,6
 • Tilfredshet 4,2
 • Antall besvarte 70
 • Svarprosent 76%