Lillehagen barnehage

Velkommen til Lillehagen barnehage

Lillehagen barnehage er en enhet bestående av to hus, Lillehagen på Haslum og avdeling Helgerud på Gjettum.

Lillehagen er en stor og flott barnehage, med plass til ca. 100 barn i alderen 1- 6 år. Barnehagen ble bygget ny i 2006. Den er en moderne basebarnehage, som er laget fleksibelt med tanke på fleksibel drift, og at barnegruppene endres i alder fra år til år. På Lillehagen barnehage har vi et stabilt og rutinert personale, med erfaring og kompetanse i pedagogisk arbeid.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lillehagen barnehage har sin egen visjon:
Vi er litt like, litt ulike og vi liker det!

Lillehagen barnehage avd. Helgerud

Avdeling Helgerud har tre avdelinger og plass til opp mot 45 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger fint til i et innholdsrikt nærområde og har kort vei til friområder og turveier. Det er kort vei til henholdsvis Levre og Evje skoler og til offentlige kommunikasjonsmidler.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 1 hus, 6 baser
 • 1 hus, 3 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Heidi Dahlmo, tlf. 928 21 419 

Avdelingsleder Helgerud
Kine Bekkevold, tlf. 987 69 495

Baser (Lillehagen)

Første etasje: Fiol og Smørblomst – barn i alderen 3-6 år. Og Hvitveis som ligger avskjermet og tilrettelagt for de yngste barna

Andre etasje: Rødkløver og Blåveis- barn i alderen 3-6 år

Avdelinger (Helgerud)

Spurv er tilrettelagt for de yngste barna, her er det inntil 9 barn. Hakkespett og Blåmeis har barn i alderen 3-6 år.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Lillehagen barnehage er kostpenger satt til kr 187. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. I Lillehagen barnehage avd. Helgerud er kostpenger satt til kr 220. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

928 21 419

E-post

heidi.dahlmo@baerum.kommune.no

Besøksadresser

Vierveien 29
1344 HASLUM

Sogneprest Munthe-Kaas vei 11
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Lillehagen barnehage

  Reise fra Lillehagen barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no