Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 73 19

E-post

heidi.dahlmo@baerum.kommune.no

Besøksadresser

Vierveien 29
1344 HASLUM

Sogneprest Munthe-Kaas vei 11
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Lillehagen barnehage er en enhet bestående av to hus, Lillehagen på Haslum og avdeling Helgerud på Gjettum.

Lillehagen er en stor og flott barnehage, med plass til ca. 100 barn i alderen 1- 6 år. Barnehagen ble bygget ny i 2006. Den er en moderne basebarnehage, som er laget fleksibelt med tanke på fleksibel drift, og at barnegruppene endres i alder fra år til år. På Lillehagen barnehage har vi et stabilt og rutinert personale, med erfaring og kompetanse i pedagogisk arbeid.

I Lillehagen barnehage er kostpenger satt til kr 187. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. I Lillehagen barnehage avd. Helgerud er kostpenger satt til kr 220. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lillehagen barnehage har sin egen visjon: Rustet til å leve.

Lillehagen barnehage avd. Helgerud

Avdeling Helgerud har tre avdelinger og plass til opp mot 45 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger fint til i et innholdsrikt nærområde og har kort vei til friområder og turveier. Det er kort vei til henholdsvis Levre og Evje skoler og til offentlige kommunikasjonsmidler.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 1 hus, 6 baser
 • 1 hus, 3 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Heidi Dahlmo, tlf. 928 21 419 

Avdelingsleder Helgerud
Lena Buskum, tlf. 982 25 300 

Baser (Lillehagen)

Første etasje: Fiol og Smørblomst – barn i alderen 3-6 år. Og Hvitveis som ligger avskjermet og tilrettelagt for de yngste barna

Andre etasje: Rødkløver og Blåveis- barn i alderen 3-6 år

Basene ledes av en førskolelærer. I tillegg er det ansatt faglig veileder med pedagog utdannelse og assistenter med, og uten fagarbeider utdanning. 

Avdelinger (Helgerud)

Spurv er tilrettelagt for de yngste barna, her er det inntil 9 barn. Hakkespett og Blåmeis har barn i alderen 3-6 år.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Lillehagen barnehage er kostpenger satt til kr 187. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. I Lillehagen barnehage avd. Helgerud er kostpenger satt til kr 220. Kostpengene dekker smøremat, varmmat og melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter