Lillehagen barnehage

Velkommen til Lillehagen barnehage

Lillehagen er en stor og flott barnehage, med plass til ca. 100 barn i alderen 1- 6 år. Barnehagen ble bygget ny i 2006. Den er en moderne basebarnehage, som er laget fleksibelt med tanke på fleksibel drift, og at barnegruppene endres i alder fra år til år. På Lillehagen barnehage har vi et stabilt og rutinert personale, med erfaring og kompetanse i pedagogisk arbeid.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lillehagen barnehage har sin egen visjon:
"Vi er litt like, litt ulike og vi liker det!"

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 1 hus, 6 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Heidi Dahlmo, tlf. 928 21 419 

Baser (Lillehagen)

Første etasje: Fiol og Smørblomst – barn i alderen 3-6 år. Og Hvitveis som ligger avskjermet og tilrettelagt for de yngste barna

Andre etasje: Rødkløver og Blåveis- barn i alderen 3-6 år

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 2 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass.

I Lillehagen barnehage får barna varm lunsj mandager og tirsdager levert fra Barn til Bords, i tillegg får barna frukt og melk hver dag. Kostpenger er på kr. 348 kr. per. måned.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

928 21 419

E-post

heidi.dahlmo@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Vierveien 29
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Lillehagen barnehage

  Reise fra Lillehagen barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no