Plahtejordet barnehage

Plahtejordet barnehage har et stabilt miljø med høy faglig kompetanse. Huset er ca. 30 år gammelt og er godkjent for barn mellom 1 og 5 år.

Barnehagen er lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon.

Plahtejordet barnehage uteplass

Visjon - Ditt barn  - Vårt felles fokus

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • 4 avdelinger
  • Barn fra 1-5 år.

Ledelse og avdelinger

Styrer

Mari Olving, tlf. 992 45 486

AVDELINGTELEFON
Rødkløver 948 77 621
Hestehov 947 81 540
Blåveis 911 04 458
Hvitveis 948 72 931

 

 

 

Planleggingsdager

2019
  • Onsdag 2. januar
  • Fredag 15. mars
  • Fredag 31. mai
  • Sommerstengt uke 28,29,30
  • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
  • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
  • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
  • Fredag 13.mars 
  • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

I Plahtejordet barnehage har barna med seg matpakke hver dag bortsett fra fredager da vi har smøremat. Siste uken i måneden lager alle avdelingene varm mat hver sin dag. Kostpenger er satt til kr.200,- i  måneden. Dekker også melk, alle fester og arrangementer i løpet av året. Juli er betalingsfri. Vi viser også til vår Årsplan og dokumentert Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnende føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

mari.olving@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Fjordveien 97
1363 HØVIK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing