Plahtejordet barnehage

Plahtejordet barnehage har et stabilt miljø med høy faglig kompetanse. Huset er ca. 30 år gammelt og er godkjent for barn mellom 1 og 5 år.

Barnehagen er lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon.

Plathejordet barnehage

Visjon - Ditt barn  - Vårt felles fokus

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger
 • Barn fra 1-5 år.

Ledelse og avdelinger

Styrer

Linda Halvorsen, tlf. 980 84 862

AVDELING TELEFON
Rødkløver 948 77 621
Hestehov 947 81 540
Blåveis 911 04 458
Hvitveis 948 72 931

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. 

Juli er betalingsfri måned.

I Plahtejordet barnehage har barna med seg matpakke hver dag bortsett fra mandager og torsdager. Kostpenger er satt til 250 kr i måneden. Kostpris dekker to smøremåltider i uken, samt melk, knekkebrød og frukt hver dag.

Juli er betalingsfri.

Vi viser også til vår Årsplan og dokumentert Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnende føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

980 84 862

E-post

linda.halvorsen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Fjordveien 97
1363 HØVIK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Plahtejordet barnehage

  Reise fra Plahtejordet barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no