Vi er en koselig liten familiebarnehage med 8 barn og 2 voksne på Stabekk. 

Vi holder til i lyse og fargerike lokaler med en morsom hage med mange lekemuligheter både sommer og vinter. Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og 2 stabile voksne er et spesielt godt utgangspunkt for å kunne støtte opp under barns sosiale kompetanse. Dagene styres av gode rutiner som gir barna positive opplevelser slik at de opplever fellesskapet som verdifullt. 

I barnehagen trener vi på sosiale ferdigheter som forståelse, mestring, medfølelse og evne til å og like og uttrykke humor og glede.
Som voksne har vi satt oss som mål å se barnet, være tilgjengelig, inspirere og delta, inkludere og vise omsorg, fremme positive følelser og vise begeistring, vise anerkjennelse og bekreftelse i tillegg til varierte aktiviteter og utfordringer både inne og ute.

Vi har forskjellige tema-rom som innbyr til forskjellige aktiviteter for de minste.
Uteplassen vår er en frodig jungel med mange utfordringer. Vi har to lekestativ, dobbel huske og to sandkasser + spennende terreng i hagen. 

Vårt satsingsområde er språk og kommunikasjon, lek, læring, sang samt humor og glede!

Nøkkelinformasjon

  • Familiebarnehage

Lenker og dokumenter

Åpningstider

08:00 - 16:30

Telefon

979 57 177

E-post

sukkerspinn.barnehage@hotmail.com

Besøksadresse

Storengveien 56B
1368 STABEKK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Sukkerspinn familiebarnehage

    Reise fra Sukkerspinn familiebarnehage

    Arbeid mot mobbing

    Nullmobbing.no