Lønnås barnehage

Velkommen til Lønnås barnehage

Barnehagen ligger sentralt mellom Østerås senter og Hosle senter og har gode buss og T- bane forbindelser. Bussen stopper i Nordveien, to minutter unna barnehagen. Det går buss både fra Oslo og Bekkestua/Sandvika.

Barnehagens visjon:

«Livsmestring starter i barnehagen»

Barnehagens mål:

«Hver dag på Lønnås skal gi glade minner»

Barnehagens verdier

 • Trygghet
 • Nysgjerrighet
 • Likeverd
 • Humor og glede

Om Lønnås barnehage

I Lønnås barnehage har vi åtte avdelinger. Vi har fire småbarnsavdelinger som ligger i 1.etasje, og fire storbarnsavdelinger, som holder til i 2. etasje.

Storbarnsavdelingene

Livet på storbarnsavdelingene er preget av lek, barn i samspill, tilstedeværende voksne i samspill med barn og tilrettelagte aktiviteter både ute og inne.  I barnehagen jobber vi prosjektrettet, med fokus på barns undring, nysgjerrighet og barns medvirkning. Prosjektene dekker satsningsområdene våre og fagområdene fra Rammeplanen.

Gjennom alle rutiner, lek og aktiviteter blir samtalen med barn viktig. Vi voksne jobber med samtaler både i sammenheng med språkutvikling, men også for å møte barna der de er, og det de er opptatt av. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal føle seg som en del av et fellesskap sammen med andre barn, og har fokus på hvordan vi voksne støtter og veileder hvert enkelt barn med å være seg selv, i et fellesskap med andre.

Småbarnsavdelingene

Å skape trygghet for de yngste barna er vår viktigste oppgave.  De yngste barna går fra et fellesskap; familien, til et større fellesskap sammen med mange flere i barnehagen.

For å skape trygghet hos barna er tilstedeværende voksne og tid fremtredende. Pedagogikken ligger først og fremst i å bli kjent med hvert enkelt barn, å være i samspill med barna, følge og forstå barnas initiativ, fremfor mye planlagt opplegg. Vi voksne må være tilgjengelig på gulvet og tett på, for å forstå det barna vil formidle. Vi setter ord på det vi har rundt oss, og tolker og responderer barnas kroppslige og verbale uttrykk.

Vi i Lønnås barnehage legger til rette for de yngste barnas behov for ulik lek. Vi fungerer som lekestartere, opprettholder etablert lek, støtter, veileder og observerer hva som skjer i leken mellom barna.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 8 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Jahn Morten Overå, 947 99 927
E-post: jahn.overa@baerum.kommune.no

Avdelingsleder
Sissel Høisveen-Belsten,
E-post: sissel.hoisveen-belsten@baerum.kommune.no

Avdelinger

 • Bjørk tlf. 469 57 454
 • Eik  tlf. 476 27 318
 • Furu  tlf. 476 31 971
 • Hassel tlf. 915 18 335
 • Lønn tlf. 922 54 194
 • Selje  tlf. 911 21 032
 • Lerk tlf. 476 67 471
 • Gran tlf. 476 51 415

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

I barnehagen er kostpenger er satt til 350 kr per måned. Kostpengene dekker brød, melk og pålegg, samt grønsaker til lunsj fire dager i uken og brød, melk og pålegg, samt frukt fem dager i uken. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

kristin.stien@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Fredheimlia 45
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Lønnås barnehage

  Reise fra Lønnås barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no