Lønnås barnehage

Barnehagen ligger sentralt mellom Østerås senter og Hosle senter og har gode buss og T- bane forbindelser. Bussen stopper i Nordveien, to minutter unna barnehagen. Det går buss både fra Oslo og Bekkestua/Sandvika.

Barnehagens visjon: «Vi vil gjøre små barn lykkelige som voksne».

Barnehagens mål: «Hver dag på Lønnås skal gi glade minner».

Barnehagens verdier:

 • Trygghet
 • Nysgjerrighet
 • Likeverd
 • Humor og glede

Om Lønnås barnehage:

I Lønnås barnehage har vi åtte avdelinger. Vi har fire småbarnsavdelinger som ligger i 1.etasje, og fire storbarnsavdelinger, som holder til i 2. etasje.

Storbarnsavdelingene:

Livet på storbarnsavdelingene er preget av lek, barn i samspill, tilstedeværende voksne i samspill med barn og tilrettelagte aktiviteter både ute og inne.
I barnehagen jobber vi prosjektrettet, med fokus på barns undring, nysgjerrighet og barns medvirkning. Prosjektene dekker satsningsområdene våre og fagområdene fra Rammeplanen.

Gjennom alle rutiner, lek og aktiviteter blir samtalen med barn viktig. Vi voksne jobber med samtaler både i sammenheng med språkutvikling, men også for å møte barna der de er, og det de er opptatt av. Vi jobber for at hvert enkelt barn skal føle seg som en del av et fellesskap sammen med andre barn, og har fokus på hvordan vi voksne støtter og veileder hvert enkelt barn med å være seg selv, i et fellesskap med andre.

Småbarnsavdelingene:

Å skape trygghet for de yngste barna er vår viktigste oppgave.  De yngste barna går fra et fellesskap; familien, til et større fellesskap sammen med mange flere i barnehagen.
For å skape trygghet hos barna er tilstedeværende voksne og tid fremtredende. Pedagogikken ligger først og fremst i å bli kjent med hvert enkelt barn, å være i samspill med barna, følge og forstå barnas initiativ, fremfor mye planlagt opplegg. Vi voksne må være tilgjengelig på gulvet og tett på, for å forstå det barna vil formidle. Vi setter ord på det vi har rundt oss, og tolker og responderer barnas kroppslige og verbale uttrykk.

Vi i Lønnås barnehage legger til rette for de yngste barnas behov for ulik lek. Vi fungerer som lekestartere, opprettholder etablert lek, støtter, veileder og observerer hva som skjer i leken mellom barna.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 8 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Tonje Mostad, tlf. 938 52 244

Avdelingsleder
Guro Elise Mosli, tlf. 947 99 927 

Avdelinger

 • Bjørk tlf. 469 57 454
 • Eik  tlf. 476 27 318
 • Furu  tlf. 476 31 971
 • Hassel tlf. 915 18 335
 • Lønn tlf. 922 54 194
 • Selje  tlf. 911 21 032
 • Lerk  tlf. 476 67 471
 • Gran tlf. 476 51 415

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

I barnehagen er kostpenger er satt til 350 kr pr måned. Kostpengene dekker brød, melk og pålegg, samt grønsaker til lunsj fire dager i uken og brød, melk og pålegg, samt frukt fem dager i uken. Juli er betalingsfri måned

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

unn.mostad@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Fredheimlia 45
1362 HOSLE

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing