Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

guri.storstad@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 41
1353 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Helset barnehage består av tre hus i nærheten av hverandre på Bærums Verk.

Skollerudhuset har 2 avdelinger for barn i alderen 2-6 år og 2 avdelinger  avdeling for barn i alderen 1-2 år.

Helsehuset har 1 avdelinger for barn i alderen 3-6 år og 2 avdeling for barn i alderen 1-3 år.  

Solstua er base for utegruppa. Det er et tilbud førskolebarna på begge hus hvor det legges stor vekt på friluftsliv og utelek. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder
Guri Storstad, tlf.
 951 84 514 

Styrer Skollerudhuset 
Guri Storstad, tlf. 951 84 514

Styrer Helsethuset 
Jørgen Andreas Engnæs

Avdelinger

Skollerudhuset - Skollerudveien 71 
avdelingtelefon
Tommeliten 404 61 048
Tyrihans 404 61 046
Bloksberg 404 61 051
Soria Moria 404 61 052        
Helsethuset Skollerudveien 41 
Grinda  404 61 026
Tunet 404 61 006
Enga  404 61 042
Solstua Helsethellinga 1 
Utegruppa 404 61 054

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Helset barnehage er kostpenger satt til kr 60. Kostpenger dekker innkjøp av melk.
Juli er betalingsfri måned. Vi viser til vår årsplan og dokument Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter