Helset barnehage består av tre hus i nærheten av hverandre på Bærums Verk.

Skollerudhuset har 2 avdelinger for barn i alderen 2-6 år og 2 avdelinger  avdeling for barn i alderen 1-2 år.

Helsehuset har 1 avdelinger for barn i alderen 3-6 år og 2 avdeling for barn i alderen 1-3 år.  

Solstua er base for utegruppa. Det er et tilbud førskolebarna på begge hus hvor det legges stor vekt på friluftsliv og utelek. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder
Guri Storstad, tlf.
 951 84 514 

Styrer Skollerudhuset 
Guri Storstad, tlf. 951 84 514

Styrer Helsethuset 
Jørgen Andreas Engnæs

Avdelinger

Skollerudhuset - Skollerudveien 71 
avdelingtelefon
Tommeliten 404 61 048
Tyrihans 404 61 046
Bloksberg 404 61 051
Soria Moria 404 61 052        
Helsethuset Skollerudveien 41 
Grinda  404 61 026
Tunet 404 61 006
Enga  404 61 042
Solstua Helsethellinga 1 
Utegruppa 404 61 054

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Helset barnehage er kostpenger satt til kr 60. Kostpenger dekker innkjøp av melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser til vår årsplan og dokument Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

guri.storstad@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 41
1353 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing