Velkommen til Helset barnehage, avdeling Helset

Helset barnehage består av tre hus i nærheten av hverandre på Bærums Verk.

Skollerudhuset har 2 avdelinger for barn i alderen 2-6 år og 2 avdelinger  avdeling for barn i alderen 1-2 år.

Helsehuset har 1 avdelinger for barn i alderen 3-6 år og 2 avdeling for barn i alderen 1-3 år.  

Solstua er base for utegruppa. Det er et tilbud førskolebarna på begge hus hvor det legges stor vekt på friluftsliv og utelek. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder
Jørgen Andreas Engnæs, tlf. 67 50 73 60 

Avdelinger

Grinda 40 46 10 26
Tunet 40 46 10 06
Enga  40 46 10 42

Planleggingsdager

2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.01.2020 kr 3135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Helset barnehage er kostpenger satt til kr 60. Kostpenger dekker innkjøp av melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser til vår årsplan og dokument Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

joen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 41
1353 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Helset barnehage avdeling Helset

  Reise fra Helset barnehage avdeling Helset

  Arbeid mot mobbing

  Null mobbing