Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

vera.sandvoll@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gabbroveien 15
1352 KOLSÅS

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Kolsås barnehage er en kommunal barnehage med avdelingsdrift. Vi tar imot ca 110 barn i alderen 0-6 år. Kolsås barnehage ble åpnet i august 1978. Barnehagen består av tre hus; Hovedhuset med 4 avdelinger; tar imot barn i alderen 3 - 6 år. De yngste går på Småbarnshuset på Rosa og Lilla avdeling. Utegruppa er for de eldste barna i barnehagen. Vi har 4 grupper a` 12 barn som er ute 1 uke hver. Knerten er utegruppas base med basehus, lavvo, bålplass og har et uteområde som inspirerer barnas fantasi i lek og læring. Knerten ligger i kort gåavstand fra barnehagen og alle avdelinger rullerer på å bruke stedet på sine turdager.

Barnehagen ligger flott til ved Kolsåsparken og er i bruk året rundt. På vinteren kjøper barnehagen skispor og får tråkket opp akebakke, og kommunen lager skøytebane. På sommeren bruker vi fotballbanen, går tur og sykler på gangveiene og vi har kort vei til marka med flotte friområder.  Barnehagens uteområde er variert og barna får gode muligheter til lek, læring og motoriske utfordringer.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med tilsammen 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Vera Chr. Sandvoll, tlf. 916 52 601 

Avdelinger

Hovedhuset med 4 avdelinger; tar imot barn i alderen 3 - 6 år.

De yngste går på Småbarnshuset på Rosa og Lilla avdeling. 

Utegruppa er for de eldste barna i barnehagen.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Kolsås barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 60,- dekker melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter