Velkommen til Kolsås barnehage

Kolsås barnehage er en kommunal barnehage med avdelingsdrift. Vi tar imot ca 110 barn i alderen 0-6 år. Kolsås barnehage ble åpnet i august 1978.

Barnehagen består av tre hus: hovedhuset med 4 avdelinger - 3 avdelinger med barn i alderen 3-5 år og en avdeling med barn i alderen 2–4 år. De yngste går på Småbarnshuset på Rosa og Lilla avdeling. Naturgruppa er for de eldste barna i barnehagen. Vi har 4 grupper á 12 barn som er ute 1 uke hver. Knerten er naturgruppas base med basehus, lavvo, bålplass og har et uteområde som inspirerer barnas fantasi i lek og læring. Knerten ligger i kort gåavstand fra barnehagen og alle avdelinger rullerer på å bruke stedet på sine turdager.

Barnehagen ligger flott til ved Kolsåsparken og er i bruk året rundt. På vinteren kjøper barnehagen skispor og får tråkket opp akebakke, og kommunen lager skøytebane. På sommeren bruker vi fotballbanen, går tur og sykler på gangveiene og vi har kort vei til marka med flotte friområder. Barnehagens uteområde er variert og barna får gode muligheter til lek, læring og motoriske utfordringer.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med tilsammen 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Vera Chr. Sandvoll, tlf. 916 52 601 

Avdelinger

Hovedhuset med 4 avdelinger; tar imot barn i alderen 3 - 6 år.

De yngste går på Småbarnshuset på Rosa og Lilla avdeling. 

Utegruppa er for de eldste barna i barnehagen.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Kolsås barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 60,- dekker melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

vera.sandvoll@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gabbroveien 15
1352 KOLSÅS

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Kolsås barnehage

  Reise fra Kolsås barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no