Kolsås barnehage eksteriør

Velkommen til Kolsås barnehage

Kolsås barnehage er en kommunal barnehage med avdelingsdrift. Kolsås barnehage ble åpnet i august 1978. Vi tar imot ca. 100 barn i alderen 0-6 år. 

Kolsås barnehage ligger idyllisk til rett ved Kolsåsparken med nærhet til både skog og T-bane.

Barnehagen består av to hus:

 • Hovedhuset med fire avdelinger. Her går de eldste barna. 
 • Lillehuset med to avdelinger. Her går de yngste barna.

Barnehagen har også tilgang til Knerten, et uteområde som inspirerer barnas fantasi i lek og læring. Dette er et lite område i nærheten med basehus, lavvo og bålplass. Vi er ute og bruker Kolsåsparken, Knerten og nærmiljøet hyppig til å gå på turer og leke.

«I Kolsås barnehage arbeider vi for at hvert enkelt barn skal føle seg verdifull i møte med personalet, hverandre og i fellesskapet.»

 • Vi tror på at hvis barn føler seg verdifulle vil de få et godt grunnlag til å utvikle en sunn og god selvfølelse som gjør dem robuste til å mestre livets opp- og nedturer.
 • For at barn skal føle seg verdifulle må de få betydning for deg, meg, oss, seg selv. For å få til dette skal vi bevisst jobbe med barnehagens verdigrunnlag, lek, omsorg og læring samtidig som vi har et tett samarbeid med foresatte.
Kolsås barnehage uteområde

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • To hus med til sammen seks avdelinger med eget tursted tilknyttet barnehagen
 • Barn fra 0-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Vera Chr. Sandvoll, telefon 916 52 601 

Avdelingsleder

Gunn Berit Kullebund, telefon 480 33 039

Avdelinger

Hovedhuset (2-6 år)     TELEFON        
Rød 916 52 603
Blå 916 52 604
Gul  916 52 605
Grønn 

916 52 606

Lillehuset (0-2 år)     TELEFON        
Rosa  916 52 607
Lilla 916 52 608

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 2 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass.

Kostpenger

I Kolsås barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 60,- dekker melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

vera.sandvoll@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gabbroveien 15
1352 KOLSÅS

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Kolsås barnehage

  Reise fra Kolsås barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no