Kolsås barnehage er en kommunal barnehage med avdelingsdrift. Vi tar imot ca 110 barn i alderen 0-6 år. Kolsås barnehage ble åpnet i august 1978.

Barnehagen består av tre hus; Hovedhuset med 4 avdelinger; tar imot barn i alderen 3 - 6 år. De yngste går på Småbarnshuset på Rosa og Lilla avdeling. Utegruppa er for de eldste barna i barnehagen. Vi har 4 grupper á 12 barn som er ute 1 uke hver. Knerten er utegruppas base med basehus, lavvo, bålplass og har et uteområde som inspirerer barnas fantasi i lek og læring. Knerten ligger i kort gåavstand fra barnehagen og alle avdelinger rullerer på å bruke stedet på sine turdager.

Barnehagen ligger flott til ved Kolsåsparken og er i bruk året rundt. På vinteren kjøper barnehagen skispor og får tråkket opp akebakke, og kommunen lager skøytebane. På sommeren bruker vi fotballbanen, går tur og sykler på gangveiene og vi har kort vei til marka med flotte friområder. Barnehagens uteområde er variert og barna får gode muligheter til lek, læring og motoriske utfordringer.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med tilsammen 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Vera Chr. Sandvoll, tlf. 916 52 601 

Avdelinger

Hovedhuset med 4 avdelinger; tar imot barn i alderen 3 - 6 år.

De yngste går på Småbarnshuset på Rosa og Lilla avdeling. 

Utegruppa er for de eldste barna i barnehagen.

Endringer i planleggingsdager for Kolsås barnehage

 • 15.08.19 – Barnehagen er åpen, plandagen er flyttet til 04.11.19. (NB! Skole og SFO er stengt)
 • 16.08.19 – Planleggingsdag – barnehagen er stengt
 • 04.11.19 – Planleggingsdag – barnehagen er stengt.  (Skole og SFO er åpen)

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Kolsås barnehage har barna med seg matpakke, kostpenger på kr 60,- dekker melk. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

vera.sandvoll@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gabbroveien 15
1352 KOLSÅS

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing