Kolsås barnehage

Gabbroveien 15, 1352 KOLSÅS

5,6

 • 44% barnehagelærer
 • 32% barne- og ungdomsarbeider
 • 8% annen bakgrunn
 • 16% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4 m2

 • Ute og inne miljø 3,6
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,4
 • Informasjon 4
 • Tilfredshet 4,1
 • Antall besvarte 36
 • Svarprosent 38%