Nøkkelinformasjon

Kolsås barnehage

Gabbroveien 15, 1352 KOLSÅS

5,2

  • 39% barnehagelærer
  • 0% barne- og ungdomsarbeider
  • 23% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 30% annen fagutdanning

4,3 m2

Ikke oppgitt