Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

ellen.nordahl@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Åsterudveien 27
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Åsterud barnehage ligger midt i et område med blokker og villaer, i sentrum av tre bomveier. Skog, jorder, fotball-/skøytebane ligger i nærheten. Det er 10 - 15 min. gangavstand til offentlig kommunikasjon.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer
Ellen M. Nordahl, tlf. 917 20 131

Åsterud barnehage består av 3 avdelinger;  Eik, Furu og Gran.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Åsterud barnehage er kostpenger satt til kr 80,- . Kostpengene dekker melk.
Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter