Åsterud barnehage ligger midt i et område med blokker og villaer, i sentrum av tre bomveier. Skog, jorder, fotball-/skøytebane ligger i nærheten. Det er 10-15 min. gangavstand til offentlig kommunikasjon.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer
Ellen M. Nordahl, tlf. 917 20 131

Åsterud barnehage består av 3 avdelinger;  Eik, Furu og Gran.

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Åsterud barnehage er kostpenger satt til kr 60,- . Kostpengene dekker melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

ellen.nordahl@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Åsterudveien 27
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing