Vurderer du å søke barnehageplass i Åsterud barnehage?

Her er litt informasjon om oss (pdf)

Åsterud barnehage er en kommunal barnehage som har vært i drift siden 1983. Vi ligger midt i et rolig og naturskjønt område, og har skog, jorder, skøyte-/ og fotballbane som nærmeste naboer. Vi har et koselig rødt hovedhus, hvor alle avdelingene har egen inngang fra bakkeplan. I tillegg til hovedbygget vårt, har vi et lite ekstra hus. Dette benytter vi, sammen med små grupper av barn, til kreativt verksted og mye annet gøy.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer

Stine-Mari Sørhaug, tlf. 457 27 973

Åsterud barnehage består av 3 avdelinger;  Eik, Furu og Gran.

For barnehageåret 2022/2023 sitter følgene foreldrerepresentanter i SU:

Ingri Amundsen, ingriamundsen@hotmail.com  

Elen Kristvik, elenkristvik@gmail.com  

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Åsterud barnehage er kostpenger satt til kr. 60,- pr. mnd. Beløpet dekker melk.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

asterud.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Åsterudveien 27
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Åsterud barnehage

  Reise fra Åsterud barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no