Åsterud barnehage ligger midt i et område med blokker og villaer, i sentrum av tre bomveier. Skog, jorder, fotball-/skøytebane ligger i nærheten. Det er 10-15 min. gangavstand til offentlig kommunikasjon.

 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Styrer
Ellen M. Nordahl, tlf. 917 20 131

Åsterud barnehage består av 3 avdelinger;  Eik, Furu og Gran.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Åsterud barnehage er kostpenger satt til kr 60,- . Kostpengene dekker melk. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

ellen.nordahl@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Åsterudveien 27
1344 HASLUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Åsterud barnehage

  Reise fra Åsterud barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no