Nøkkelinformasjon

Østerås barnehage

Eiksveien 104, 1361 ØSTERÅS

5,1

  • 37% barnehagelærer
  • 22% barne- og ungdomsarbeider
  • 35% annen bakgrunn
  • 6% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

Ikke oppgitt