Nøkkelinformasjon

Østerås barnehage

Eiksveien 104, 1361 ØSTERÅS

5,8

 • 39% barnehagelærer
 • 9% barne- og ungdomsarbeider
 • 32% annen bakgrunn
 • 3% annen høyere utdanning
 • 17% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 118
 • Svarprosent 81%