Nøkkelinformasjon

Østerås barnehage

Eiksveien 104, 1361 ØSTERÅS

5,3

  • 31% barnehagelærer
  • 30% barne- og ungdomsarbeider
  • 37% annen bakgrunn
  • 2% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,5 m2

Ikke oppgitt