Nøkkelinformasjon

Valler barnehage, avdeling Vallersvingen

Brynsveien 47, 1338 SANDVIKA

5,8

 • 35% barnehagelærer
 • 5% barne- og ungdomsarbeider
 • 27% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 22% annen fagutdanning

4,7 m2

 • Ute og inne miljø 3,6
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,5
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 43
 • Svarprosent 54%