Nøkkelinformasjon

Valler barnehage, avdeling Vallersvingen

Brynsveien 47, 1338 SANDVIKA

5,9

  • 21% barnehagelærer
  • 22% barne- og ungdomsarbeider
  • 44% annen bakgrunn
  • 8% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,8 m2

Ikke oppgitt