Gjettumkollen barnehage

Gjettumtunet 10, 1346 Gjettum

5,8

 • 42% barnehagelærer
 • 24% barne- og ungdomsarbeider
 • 32% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,9 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 21
 • Svarprosent 28%