Nøkkelinformasjon

Valler barnehage, avdeling Vallersvingen

Brynsveien 47, 1338 SANDVIKA

6,6

  • 34% barnehagelærer
  • 0% barne- og ungdomsarbeider
  • 25% annen bakgrunn
  • 6% annen høyere utdanning
  • 25% annen fagutdanning

4,6 m2

Ikke oppgitt