Velkommen til Østerås barnehage avdeling Fururabben

Fururabben har fra høsten 2019 blitt en avdeling i Østerås barnehage. Avd. Østerås ligger i Eiksveien 104 og Avd. Fururabben i Eiksveien 100. Avdelingene har ulike årsplaner og satsningsområder, men kommer til å jobbe sammen på planleggingsdager med planer, refleksjoner og vurdering.

Avdeling Fururabben ligger sentralt til på Østerås nær buss og bane med fine turområder. Barnehagen har tre avdelinger. En avdelinger med 1-3 åringer og to av avdelingene med 3-6 åringer. Avdelingene samarbeider mye på tvers av avdelingene. Vi ønsker at barna skal føle tilhørighet like mye til barnehagen som helhet som til egen avdeling.

Hva er viktig for oss i Fururabben barnehage:

Leken er en grunnleggende livs – og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Barn leker ut fra sin virkelighet. Gjennom leken utvikler barn kunnskap, ferdigheter og holdninger de trenger nå og for fremtiden.

Søker du barnehageplass fra august 2021?

På grunn av pandemien har vi i år ikke mulighet til å arrangere åpen dag. Vi minner om søknadsfristen til hovedopptaket 1. mars.

Nye Østerås barnehage

Det er prosjektert ny barnehage som skal bygges på tomten til nåværende Fururabben barnehage. Nye Østerås barnehage skal erstatte Østerås midlertidige barnehage.

Det vil si at avd. Fururabben barnehage skal inn i midlertidige lokaler fra byggestart høst 2022 til tiden er klar for innflytting i Nye Østerås barnehage, estimert januar 2024.

Det er etter planen tenkt at Østerås barnehage, avdeling Fururabben skal i erstatningslokaler i Eiksveien 73, tidligere Østerås bo og behandlingssenter, lokalene bygges om til dette formålet.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Barn fra 1-6 år
 • Østerås, 8 avdelinger
 • Fururabben, 3 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Cecilie Intelhus, tlf. 67507481/99728239

E-post: cecilie.intelhus@baerum.kommune.no  

Avdelingsleder avd. Fururabben
Sigurd Solheim Aakhus, tlf. 99386103
Epost: Sigurd.aakhus@baerum.kommune.no 

E-post: marit.thorbjornsen@baerum.kommune.no

Avdelingene

 Avd. Østerås består av:

 • Oransje tlf. 900 17 831
 • Indigo tlf. 482 57 235
 • Grønn tlf. 482 43 894
 • Turkis tlf. 476 30 122
 • Blå tlf. 90975125
 • Lilla tlf. 482 51 682
 • Rød tlf. 482 88 556
 • Gul tlf. 932 27 380

Avd. Fururabben består av:

 • Rød tlf. 93225041
 • Grønn tlf. 93225995
 • Blå tlf. 93224319

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

Sigurd.aakhus@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 100
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Østerås barnehage avdeling Fururabben

  Reise fra Østerås barnehage avdeling Fururabben

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no