Velkommen til Østerås barnehage avdeling Fururabben

Fururabben har fra høsten 2019 blitt en avdeling i Østerås barnehage. Avd. Østerås ligger i Eiksveien 104 og Avd. Fururabben i Eiksveien 100. Avdelingene har ulike årsplaner og satsningsområder, men kommer til å jobbe sammen på planleggingsdager med planer, refleksjoner og vurdering.

Avdeling Fururabben ligger sentralt til på Østerås nær buss og bane med fine turområder. Barnehagen har tre avdelinger. En avdelinger med 1-3 åringer og to av avdelingene med 3-6 åringer. Avdelingene samarbeider mye på tvers av avdelingene. Vi ønsker at barna skal føle tilhørighet like mye til barnehagen som helhet som til egen avdeling.

Hva er viktig for oss i Fururabben barnehage:

Leken er en grunnleggende livs – og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Barn leker ut fra sin virkelighet. Gjennom leken utvikler barn kunnskap, ferdigheter og holdninger de trenger nå og for fremtiden.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Barn fra 1-6 år
 • Østerås, 8 avdelinger
 • Fururabben, 3 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Cecilie Intelhus, tlf. 67507481/99728239

E-post: cecilie.intelhus@baerum.kommune.no  

Avdelingsleder avd. Fururabben
Sigurd Solheim Aakhus, tlf. 99386103
Epost: Sigurd.aakhus@baerum.kommune.no 

E-post: marit.thorbjornsen@baerum.kommune.no

Avdelingene

 Avd. Østerås består av:

Oransje tlf. 900 17 831

Indigo tlf. 482 57 235

Grønn tlf. 482 43 894

Turkis tlf. 476 30 122

Blå tlf. 90975125

Lilla tlf. 482 51 682

Rød tlf. 482 88 556

Gul tlf. 932 27 380

Avd. Fururabben består av:

Rød tlf. 93225041

Grønn tlf. 93225995

Blå tlf. 93224319

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

Sigurd.aakhus@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 100
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Østerås barnehage avdeling Fururabben

  Reise fra Østerås barnehage avdeling Fururabben

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no