Fururabben barnehage ligger sentralt til på Østerås nær buss og bane med fine turområder. Barnehagen har tre avdelinger, alle med barn fra 1-6 år. Avdelingene samarbeider om planlegging, dokumentasjon og vurdering, og barna er mye sammen på tvers av avdelingene. Vi ønsker at barna skal føle tilhørighet like mye til barnehagen som helhet som til egen avdeling.

Hva er viktig for oss i Fururabben barnehage:

Leken er en grunnleggende livs – og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Barn leker ut fra sin virkelighet. Gjennom leken utvikler barn kunnskap, ferdigheter og holdninger de trenger nå og for fremtiden. Vi ser på barna som selvstendig tenkende mennesker. For oss betyr det at de er kreative og kunnskapssøkende individer som skal behandles unikt og ulikt. Barn har egne meninger som skal møtes med respekt, og vår holdning skal være at alle barn kan ut fra sine forutsetninger.

Barnehagens verdier er de samme som for kommunen: «Åpenhet, respekt og mot».

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Venke D. Brendmoe, Tlf. 67 16 67 20 /
474 00 666

Avdelinger

Blå, Grønn og Rød avdeling for barn i alderen 1 til 6 år. 

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

venke.brendmoe@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 100
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing