Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

venke.brendmoe@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 100
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

 Fururabben barnehage ligger sentralt til på Østerås nær buss og bane med fine turområder. Barnehagen har tre avdelinger, alle med barn fra 1-6 år. Avdelingene samarbeider om planlegging, dokumentasjon og vurdering, og barna er mye sammen på tvers av avdelingene. Vi ønsker at barna skal føle tilhørighet like mye til barnehagen som helhet som til egen avdeling.

Hva er viktig for oss i Fururabben barnehage:

Leken er en grunnleggende livs – og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Barn leker ut fra sin virkelighet. Gjennom leken utvikler barn kunnskap, ferdigheter og holdninger de trenger nå og for fremtiden. Vi ser på barna som selvstendig tenkende mennesker. For oss betyr det at de er kreative og kunnskapssøkende individer som skal behandles unikt og ulikt. Barn har egne meninger som skal møtes med respekt, og vår holdning skal være at alle barn kan ut fra sine forutsetninger. Les mer om hva vi ønsker for barna våre her:
Årsplan 2017-18 (pdf)

Barnehagens verdier er de samme som for kommunen: «Åpenhet, respekt og mot».

 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Venke D. Brendmoe, Tlf. 67 16 67 20 /
474 00 666

Avdelinger

Blå, Grønn og Rød avdeling for barn i alderen 1 til 6 år. 

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

Vedtekter

Lenker og dokumenter