Åpen dag: Torsdag 15. februar kl.09.00-10.00 har vi åpen dag  - Velkommen!

Velkommen til Østerås barnehage avdeling Fururabben

Fururabben har fra høsten 2019 blitt en avdeling i Østerås barnehage. Avd. Østerås ligger i Eiksveien 104 og Avd. Fururabben i Eiksveien 100. Avdelingene har ulike årsplaner og satsningsområder, men kommer til å jobbe sammen på planleggingsdager med planer, refleksjoner og vurdering.

Avdeling Fururabben ligger sentralt til på Østerås nær buss og bane med fine turområder. Barnehagen har tre avdelinger. En avdelinger med 1-3 åringer og to av avdelingene med 3-6 åringer. Avdelingene samarbeider mye på tvers av avdelingene. Vi ønsker at barna skal føle tilhørighet like mye til barnehagen som helhet som til egen avdeling.

Hva er viktig for oss i Fururabben barnehage:

Leken er en grunnleggende livs – og læringsform som barn kan utrykke seg gjennom. Barn leker ut fra sin virkelighet. Gjennom leken utvikler barn kunnskap, ferdigheter og holdninger de trenger nå og for fremtiden.

Nye Østerås barnehage

Det er prosjektert å bygge om Eiksveien 73, tidligere Østerås bo- og behandlingssenter til Nye Østerås barnehage. Ny barnehage planlegges ferdig juni 2025.

 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Barn fra 1-6 år
 • Østerås, 8 avdelinger
 • Fururabben, 3 avdelinger

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder
Cecilie Intelhus, tlf. 67507481/99728239
E-post: cecilie.intelhus@baerum.kommune.no  

Avdelingsleder avd. Fururabben
Sigurd Solheim Aakhus, tlf. 99386103
Epost: Sigurd.aakhus@baerum.kommune.no 

Avdelingsleder Østerås barnehage
Tina Mølsted Schibsbye, telefon: 45244847
Epost: Tina.schibsbye@baerum.kommune.no

Avdelingene

 Avd. Østerås består av:

 • Oransje tlf. 900 17 831
 • Indigo tlf. 482 57 235
 • Grønn tlf. 482 43 894
 • Turkis tlf. 476 30 122
 • Blå tlf. 90975125
 • Lilla tlf. 482 51 682
 • Rød tlf. 482 88 556
 • Gul tlf. 932 27 380

Avd. Fururabben består av:

 • Rød tlf. 93225041
 • Grønn tlf. 93225995
 • Blå tlf. 93224319

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

Sigurd.aakhus@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Eiksveien 100
1361 ØSTERÅS

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Østerås barnehage avdeling Fururabben

  Reise fra Østerås barnehage avdeling Fururabben

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no