Nøkkelinformasjon

Ståvi barnehage avdeling Skui

Ringeriksveien 238, 1340 SKUI

6

  • 36% barnehagelærer
  • 37% barne- og ungdomsarbeider
  • 28% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

6,9 m2

Ikke oppgitt