Nøkkelinformasjon

Ståvi barnehage avdeling Skui

Ringeriksveien 238, 1340 SKUI

6

 • 24% barnehagelærer
 • 43% barne- og ungdomsarbeider
 • 33% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

7,6 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 22
 • Svarprosent 82%