Nøkkelinformasjon

Ståvi barnehage avdeling Skui

Ringeriksveien 238, 1340 SKUI

6

  • 37% barnehagelærer
  • 33% barne- og ungdomsarbeider
  • 30% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

7,9 m2

Ikke oppgitt