Ståvi barnehage avdeling Skui

Velkommen til Ståvi barnehage avdeling Skui

Barnehagen består av 2 hus med 3 km avstand. Borkenhagen med 2 avdelinger og Skui med 2 avdelinger. Barnehagehusene ligger i nær tilknytning til skog og mark, butikker og offentlig kommunikasjon. Vi har en positiv og stabil personalgruppe.

Skui barnehage ble bygget i 1984, og ligger skjermet inntil Ringeriksveien. Det er kort vei til Skui skole og Jutul idrettsanlegg, som brukes mye. I nærområdet ligger også Skuibakken, Isielva, Isi gjenvinningsstasjon, gårder og eneboliger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 2 hus, 4 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

 Hilde Åsenden  Tlf.: 922 03 165

AVDELING TELEFON
Bikuben 912 42 945
Maurtua 417 59 960
Blå/Rød 468 33 162
Gul 468 27 574

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

Kostpenger

I Ståvi barnehage har barna med seg mat hjemmefra til de fleste måltidene. To dager i uken serveres det varm lunsj, og det betales kr 300,- pr mnd. for dette. Barnehagen tilbyr melk til de som ønsker det, og det betales kr. 75,- pr mnd. for dette.  Pga. korona-pandemien kan vi inntil videre ikke servere varm lunsj i barnehagen.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Mandag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Besøksadresse

Ringeriksveien 238
1340 SKUI

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Ståvi barnehage avdeling Skui

  Reise fra Ståvi barnehage avdeling Skui

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no