Ståvi barnehage avdeling Skui

Barnehagen består av 2 hus med 3 km avstand. Borkenhagen med 2 avdelinger og Skui med 2 avdelinger. Barnehagehusene ligger i nær tilknytning til skog og mark, butikker og offentlig kommunikasjon. Vi har en positiv og stabil personalgruppe.

Skui barnehage ble bygget i 1984, og ligger skjermet inntil Ringeriksveien. Det er kort vei til Skui skole og Jutul idrettsanlegg, som brukes mye. I nærområdet ligger også Skuibakken, Isielva, Isi gjenvinningsstasjon, gårder og eneboliger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 2 hus, 4 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

 Hilde Åsenden  Tlf.: 922 03 165

AVDELING TELEFON
Borkenhagen
Skui-huset
67 50 72 88 (Borkenveien 45, 1339 Vøyenenga)
67 50 72 89 (Ringeriksveien 238, 1340 Skui)
Bikuben 912 42 945
Maurtua 417 59 960
Rød 468 33 162
Gul 468 27 574

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Ståvi barnehage har barna med seg mat hjemmefra til de fleste måltidene. To dager i uken serveres det varm lunsj, og det betales kr 250,- pr mnd. for dette. Barnehagen tilbyr melk til de som ønsker det, og det betales kr. 50,- pr mnd. for dette.  

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Besøksadresse

Ringeriksveien 238
1340 SKUI

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Ståvi barnehage avdeling Skui

  Reise fra Ståvi barnehage avdeling Skui

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no