Ståvi barnehage avdeling Skui

Barnehagen består av 2 hus med 3 km avstand. Borkenhagen med 2 avdelinger og Skui med 2 avdelinger. Barnehagehusene ligger i nær tilknytning til skog og mark, butikker og offentlig kommunikasjon. Vi har en positiv og stabil personalgruppe.

Skui barnehage ble bygget i 1984, og ligger skjermet inntil Ringeriksveien. Det er kort vei til Skui skole og Jutul idrettsanlegg, som brukes mye. I nærområdet ligger også Skuibakken, Isielva, Isi gjenvinningsstasjon, gårder og eneboliger.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 2 hus, 4 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

 Hilde Åsenden  Tlf.: 922 03 165

AVDELING TELEFON
Bikuben 912 42 945
Maurtua 417 59 960
Blå/Rød 468 33 162
Gul 468 27 574

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Ståvi barnehage har barna med seg mat hjemmefra til de fleste måltidene. To dager i uken serveres det varm lunsj, og det betales kr 300,- pr mnd. for dette. Barnehagen tilbyr melk til de som ønsker det, og det betales kr. 75,- pr mnd. for dette.  Pga. korona-pandemien kan vi inntil videre ikke servere varm lunsj i barnehagen.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Besøksadresse

Ringeriksveien 238
1340 SKUI

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Ståvi barnehage avdeling Skui

  Reise fra Ståvi barnehage avdeling Skui

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no