Nøkkelinformasjon

Ståvi barnehage avdeling Skui

Ringeriksveien 238, 1340 SKUI

5,9

  • 37% barnehagelærer
  • 36% barne- og ungdomsarbeider
  • 27% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

7,1 m2

Ikke oppgitt