Ståvi barnehage avdeling Skui

Ringeriksveien 238, 1340 SKUI

5,8

 • 36% barnehagelærer
 • 25% barne- og ungdomsarbeider
 • 39% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

7,1 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,7
 • Tilfredshet 4,6
 • Antall besvarte 21
 • Svarprosent 72%