Nøkkelinformasjon

Kolsås barnehage

Gabbroveien 15, 1352 KOLSÅS

5,8

  • 42% barnehagelærer
  • 25% barne- og ungdomsarbeider
  • 17% annen bakgrunn
  • 8% annen høyere utdanning
  • 8% annen fagutdanning

4,7 m2

Ikke oppgitt