Nøkkelinformasjon

Kolsås barnehage

Gabbroveien 15, 1352 KOLSÅS

5,4

 • 39% barnehagelærer
 • 31% barne- og ungdomsarbeider
 • 15% annen bakgrunn
 • 15% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,7 m2

 • Ute og inne miljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 75
 • Svarprosent 79%