Jar Idrettsbarnehage

Bærumsveien 126, 1358 JAR

Idrettsbarnehage

6

  • 48% barnehagelærer
  • 10% barne- og ungdomsarbeider
  • 36% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 2% annen fagutdanning

4,5 m2

Ikke oppgitt