Jar Idrettsbarnehage

Bærumsveien 126, 1358 JAR

Idrettsbarnehage

6

 • 43% barnehagelærer
 • 5% barne- og ungdomsarbeider
 • 36% annen bakgrunn
 • 5% annen høyere utdanning
 • 2% annen fagutdanning

4,6 m2

 • Ute og inne miljø 4,4
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,8
 • Antall besvarte 92
 • Svarprosent 97%