Nøkkelinformasjon

Emma Hjorth barnehage

Tokes vei 4, 1336 SANDVIKA

Telefon: 67 50 74 10

5,6

 • 36% barnehagelærer
 • 48% barne- og ungdomsarbeider
 • 0% annen bakgrunn
 • 8% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

6 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,3
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,1
 • Tilfredshet 4
 • Antall besvarte 35
 • Svarprosent 73%