Jarenga barnehage

Velkommen til Jarenga barnehage

Jarenga Barnehage har nå flyttet tilbake til Jar og inn i nye, flotte lokaler. Den nye barnehagen er kledd i vedlikeholdsvennlig, mørkebrun bambus og barnehagen består av tre etasjer. Med store, flotte vinduer slippes det mye lys inn i barnehagen og på taket er det solceller nok til å lage rundt 34.000 kWh/år.

Inne finner du flotte rom som PULS – et grovmotorisk rom hvor barn kan løpe, klatre, balansere og danse. DRÅPE – ett vanntett rom hvor det er lov å søle, leke og sprute med vann!»

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 12  baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Tlf.: 99 42 28 90

E-postadresse: jarenga.barnehage@baerum.kommune.no

Baser

Tun oppe - barn i alderen 3-6 år:

Klippe: 94 87 30 88
Berg:
Stup: 47 69 28 05
Sky: 94 87 23 03
Skumring: 45 72 18 53 
Stråle: 45 87 01 42

Tun nede - barn i alderen 1-3 år:

Bølge: 94 81 69 13
Boble: 47 79 94 62
Salt: 94 87 00 63
Mose:
Stubbe: 47 78 69 87
Kvist: 94 87 32 11

Basene samarbeider om ulike opplegg og aktiviteter. Førskolebarna har grupper på tvers av baser, samt innad på egen base.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Jarenga barnehage prøver vi nå ut en ny ordning med varm mat til barna fire dager per uke. Det koster 530 kr per måned per barn og betales samtidig med oppholdsavgiften. Dette inkluderer også melk til måltidene.

Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

mari.jensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storengveien 3
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Jarenga barnehage

  Reise fra Jarenga barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no