Jarenga barnehage

Jarenga barnehage holder nå til i flotte, nye lokaler på Fornebu. Her skal vi være i to år, mens vi venter på et nytt barnehagebygg i Storengveien i på Jar. Det er planlagt ferdigstilt vinter 2020/2021.

Vi ser leken som et bærende element i barnehagehverdagen og arbeider med språk og sosiale ferdigheter. Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaene hver dag.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 5 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Katrine Eide, tlf 902 95 552

Avdelinger

Tun oppe - barn i alderen 3-6 år: 
Blå avdeling tlf. 948 73 211
Grønn avdeling tlf. 948 72 303
Gul avdeling tlf. 948 73 088

Tun nede - barn i alderen 1-3 år:
Oransje avdeling tlf. 948 16 193
Rød avdeling tlf. 948 70 063

Avdelingene samarbeider om ulike opplegg og aktiviteter. De eldste på Gul, Blå og Grønn er i «Løvegruppen» sammen hver uke gjennom året som en forberedelse til skolestart neste år.

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

Kostpenger

I Jarenga barnehage prøver vi nå ut en ny ordning med varm mat til barna fire dager per uke. Det koster 530 kr per måned per barn og betales samtidig med oppholdsavgiften. Dette inkluderer også melk til måltidene.

Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

katrine.eide@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storengveien 3
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing