Jarenga barnehage

Velkommen til Jarenga barnehage

Jarenga barnehage flyttet i januar 2021 inn i nye flotte lokaler på Jar i Bærum. Barnehagen er en basebarnehage som består av i alt 4 torg med tilhørende 3 baser per torg. Barna har tilhørighet til en fast base med sin barnegruppe og sine trygge og nære voksne. I tillegg finnes det fleksible rom i barnehagen, både mindre aktivitetsrom og større fellesrom som en gymsal (PULS), et vannlekerom (DRÅPE), og et atrium for større samlinger. Barnehagen har også storkjøkken med egen kokk.

Barnehagen er kledd i vedlikeholds vennlige, mørkebrune bambus og består av tre etasjer. Med store, flotte vinduer slippes det mye lys inn i barnehagen og på taket er det solceller nok til å lage rundt 34.000 kWh/år.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 12 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder

Cathrine Solhaug - cathrine.solhaug@baerum.kommune.no

Telefon: 480 59 271 

Avdelingsleder

Navn: Astrid-Arezina Evangelou

Telefon: 99389936

E-post: astrid-arezina.evangelou@baerum.kommune.no

Baser

Torg oppe:

Klippe: 94 87 30 88
Berg: 45 73 43 41
Stup: 47 69 28 05
Sky: 94 87 23 03
Skumring: 45 72 18 53 
Stråle: 45 87 01 42

Torg nede: 

Bølge: 94 81 69 13
Boble: 47 79 94 62
Salt: 94 87 00 63
Mose: 45 73 54 07
Stubbe: 47 78 69 87
Kvist: 94 87 32 11

Basene samarbeider om ulike opplegg og aktiviteter. Førskolebarna har grupper på tvers av baser, samt innad på egen base.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Jarenga barnehage prøver vi nå ut en ny ordning med varm mat til barna fire dager per uke. Det koster 600 kr per måned per barn og betales samtidig med oppholdsavgiften. Dette inkluderer også melk til måltidene.

Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Leie eller låne lokaler på barnehagen?

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

cathrine.solhaug@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storengveien 3
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Jarenga barnehage

  Reise fra Jarenga barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no