Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

bente.lysaker@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storengveien 3
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Jarenga barnehage ligger sentralt til ved Jar skole, nær buss og tog. Vi har fire avdelinger med til sammen 80 barn. 

Det er vedtatt bygging av en ny Jarenga barnehage. Den skal stå klar i 2020. Fra august 2018 vil barnehagen, barn og personale,  derfor ha midlertidig tilholdssted på Fornebu, i de nye lokalene til Forneburingen barnehage.

Vi har fokus på språk og sosial kompetanse i arbeidet med barna, og ser på det gode samarbeidet med foreldre som avgjørende for et godt miljø i barnehagen.

Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaer hver dag.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 4 avdelinger
 • Barn fra 1-5 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Bente Lysaker, tlf. 901 50 179

Avdelinger

Oppe: 
Blå avdeling tlf. 948 73 211 barn i alderen fra 2 - 5 år
Grønn avdeling tlf. 948 72 303 barn i alderen fra 3 - 5 år

Nede:
Gul avdeling tlf. 948 73 088 barn i alderen fra 3 - 5 år
Rød avdeling tlf. 948 70 063 barn i alderen fra 1 - 3 år

Avdelingene samarbeider om ulike opplegg og aktiviteter. De eldste på Gul, Blå og Grønn er i "Løvegruppen" sammen hver uke gjennom året som en forberedelse til skolestart neste år.

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Jarenga barnehage er kostpenger satt til kr 270,- pr måned. Kostpengene dekker frukt og melk + et brødmåltid hver dag.  Juli er betalingsfri måned.  Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter