Jarenga barnehage

Velkommen til Jarenga barnehage

Jarenga barnehage holder nå til i flotte, nye lokaler på Fornebu. Her skal vi være frem til julen 2020. I januar 2021 flytter vi tilbake til Jar og nye lokaler. Se lenke Nye Jarenga for mer informasjon.

Vi ser leken som et bærende element i barnehagehverdagen og arbeider med språk og sosiale ferdigheter. Respekt er en grunnleggende verdi i vårt møte med barna, foreldrene og kollegaene hver dag.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Tlf.: 99 42 28 90

E-postadresse: jarenga.barnehage@baerum.kommune.no

Baser

Tun oppe - barn i alderen 3-6 år:

Blå Base – 948 73 211
Grønn base tlf. 948 72 303
Gul base tlf. 948 73 088

Tun nede - barn i alderen 1-3 år:

Lilla Base – 477 86 987
Oransje base tlf. 948 16 193
Rød base tlf. 948 70 063

Basene samarbeider om ulike opplegg og aktiviteter. De eldste på Gul og Grønn er i «Løvegruppen» sammen hver uke gjennom året som en forberedelse til skolestart neste år.

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Jarenga barnehage prøver vi nå ut en ny ordning med varm mat til barna fire dager per uke. Det koster 530 kr per måned per barn og betales samtidig med oppholdsavgiften. Dette inkluderer også melk til måltidene.

Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

mari.jensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Storengveien 3
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Jarenga barnehage

  Reise fra Jarenga barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no