Nøkkelinformasjon

Fjordveien barnehage

Fjordveien 1, 1363 HØVIK

Telefon: 485 12 930

6,5

 • 28% barnehagelærer
 • 19% barne- og ungdomsarbeider
 • 50% annen bakgrunn
 • 3% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

5,7 m2

 • Ute og inne miljø 4,1
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4
 • Tilfredshet 4,2
 • Antall besvarte 138
 • Svarprosent 94%