Fjordveien barnehage

Fjordveien 1, 1363 HØVIK

Telefon: 480 20 896

5,9

 • 32% barnehagelærer
 • 20% barne- og ungdomsarbeider
 • 45% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

6 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,6
 • Antall besvarte 122
 • Svarprosent 91%