Nøkkelinformasjon

Plahtejordet barnehage

Fjordveien 97, 1363 HØVIK

5,6

 • 39% barnehagelærer
 • 24% barne- og ungdomsarbeider
 • 26% annen bakgrunn
 • 8% annen høyere utdanning
 • 3% annen fagutdanning

6,1 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,7
 • Antall besvarte 30
 • Svarprosent 61%