Plahtejordet barnehage

Fjordveien 97, 1363 HØVIK

Telefon: 980 84 862

5,7

  • 27% barnehagelærer
  • 22% barne- og ungdomsarbeider
  • 51% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

7,7 m2

Ikke oppgitt