Plahtejordet barnehage

Fjordveien 97, 1363 HØVIK

Telefon: 980 84 862

6

 • 27% barnehagelærer
 • 11% barne- og ungdomsarbeider
 • 33% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 29% annen fagutdanning

7,2 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,5
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 26
 • Svarprosent 59%