Nøkkelinformasjon

Lommedalen Menighets barnehage

Skollerudveien 100a, 1350 LOMMEDALEN

Tros- eller livssynsbarnehage

5

 • 42% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 58% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,5 m2

 • Ute og inne miljø 4,5
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 5
 • Informasjon 4,7
 • Tilfredshet 4,9
 • Antall besvarte 11
 • Svarprosent 85%