Nøkkelinformasjon

Kolsåstrollet barnehage

Kolsås Leir Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS

Telefon: 67 86 52 81

6,3

 • 43% barnehagelærer
 • 21% barne- og ungdomsarbeider
 • 36% annen bakgrunn
 • 1% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,6 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,9
 • Antall besvarte 54
 • Svarprosent 92%