Nøkkelinformasjon

Kolsåstrollet barnehage

Kolsås Leir Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS

Telefon: 67 86 52 81

5,6

 • 36% barnehagelærer
 • 26% barne- og ungdomsarbeider
 • 38% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,8 m2

 • Ute og inne miljø 4,4
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,7
 • Antall besvarte 55
 • Svarprosent 87%