Kolsåstrollet barnehage

Kolsås leir Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS

Telefon: 67 86 52 81

5,5

 • 46% barnehagelærer
 • 30% barne- og ungdomsarbeider
 • 24% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

6,1 m2

 • Ute og inne miljø 4,6
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 5
 • Informasjon 4,9
 • Tilfredshet 5
 • Antall besvarte 44
 • Svarprosent 88%