Kolsåstrollet barnehage

Kolsås leir Rødskiferveien 20, 1352 KOLSÅS

Telefon: 67 86 52 81

5,5

  • 51% barnehagelærer
  • 28% barne- og ungdomsarbeider
  • 21% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

6,6 m2

Ikke oppgitt