Lysaker Idrettsbarnehage

Fornebuveien 39, 1366 LYSAKER

Telefon: 452 68 002

Idrettsbarnehage

5,9

 • 42% barnehagelærer
 • 13% barne- og ungdomsarbeider
 • 21% annen bakgrunn
 • 4% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

5 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,5
 • Tilfredshet 4,6
 • Antall besvarte 82
 • Svarprosent 90%