Nøkkelinformasjon

Lysaker Idrettsbarnehage

Fornebuveien 39, 1366 LYSAKER

Telefon: 452 68 002

Idrettsbarnehage

6,4

 • 27% barnehagelærer
 • 0% barne- og ungdomsarbeider
 • 45% annen bakgrunn
 • 9% annen høyere utdanning
 • 5% annen fagutdanning

5 m2

 • Ute og inne miljø 4,2
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,7
 • Antall besvarte 96
 • Svarprosent 100%