Helset barnehage; avd. Skollerudhuset stenger for rehabilitering i perioden fra 01.01.2024 til 31.07.2024. Rehabiliteringen er av et slik omfang, at lokalene ikke kan benyttes i perioden. Barn og ansatte flytter i denne perioden til Gullhaug barnehage, hvor vi disponerer hele underetasjen. Adressen er Gullhaugveien 133C, 1354 Bærums Verk. Det vil ikke bli tilbud om skyss, foreldre må selv levere og hente barna under oppussingsperioden.

Velkommen til Helset barnehage, avdeling Skollerud

Helset barnehage består av to hus i nærheten av hverandre på Bærums Verk.

Skollerudhuset har 1 avdeling for barn i alderen 1-3 år, og 3 avdelinger for barn i alderen 3-6 år.

Helsethuset har 1 avdeling for barn i alderen 1-3 år, og 2 avdelinger for barn i alderen 3-6 år. 

Bærum kommune har høye ambisjoner for Bærumsbarnehagene, og høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna på Bærums Verk får en trygg og god start på sitt utdanningsløp. Vi støtter barnas lærelyst og bidrar til et godt grunnlag for livslang læring. Vi er i gang med «TETT PÅ - kvalitet i bærumsbarnehagen» som er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og kvalitet i barnehagene i Bærum kommune.

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og for Helset barnehage er leken et bærende element i barnehagehverdagen. Leken er grunnleggende når barn skal forme seg som menneske, for trivsel, læring og utvikling. Lek skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 2 hus med 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder

Trine-Lise Jensen, tlf. 92 014 475

Avdelingsleder

Frida Eilertsen, tlf. 970 30 728

Avdelinger

AVDELING TELEFON
Tommeliten 40 46 10 48
Tyrihans

45 73 57 52

Bloksberg 40 46 10 51
Soria Moria 40 46 10 52        

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Helset barnehage er kostpenger satt til kr 180,-. Kostpenger dekker innkjøp av melk. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 73 60

E-post

trine-lise.jensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 71
1353 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Helset barnehage, avdeling Skollerudveien

  Reise fra Helset barnehage, avdeling Skollerudveien

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no