Velkommen til Helset barnehage, avdeling Skollerud

Helset barnehage består av to hus i nærheten av hverandre på Bærums Verk.

Skollerudhuset har 1 avdeling for barn i alderen 1-3 år, og 3 avdelinger for barn i alderen 3-6 år.

Helsethuset har 1 avdeling for barn i alderen 1-3 år, og 2 avdelinger for barn i alderen 3-6 år. 

Bærum kommune har høye ambisjoner for Bærumsbarnehagene, og høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna på Bærums Verk får en trygg og god start på sitt utdanningsløp. Vi støtter barnas lærelyst og bidrar til et godt grunnlag for livslang læring. Vi er i gang med «TETT PÅ - kvalitet i bærumsbarnehagen» som er et helhetlig system utarbeidet for å styrke kompetanse og kvalitet i barnehagene i Bærum kommune.

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og for Helset barnehage er leken et bærende element i barnehagehverdagen. Leken er grunnleggende når barn skal forme seg som menneske, for trivsel, læring og utvikling. Lek skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 2 hus med 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder

Trine-Lise Jensen, tlf. 92 014 475

Avdelingsleder

Frida Eilertsen, tlf. 970 30 728

Avdelinger

AVDELING TELEFON
Tommeliten 40 46 10 48
Tyrihans

45 73 57 52

Bloksberg 40 46 10 51
Soria Moria 40 46 10 52        

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Helset barnehage er kostpenger satt til kr 60. Kostpenger dekker innkjøp av melk. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 73 60

E-post

trine-lise.jensen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 71
1353 BÆRUMS VERK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Helset barnehage, avdeling Skollerudveien

  Reise fra Helset barnehage, avdeling Skollerudveien

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no