Nadderudskogen barnehage avd. Nadderud stenger for rehabilitering i perioden 31.07.2023 til ca. 01.11.2023, (med mulighet for forlengelse). Barn og ansatte flytter i denne perioden til midlertidige lokaler på Fornebu. Adressen er: Forneburingen 250. Det vil ikke bli tilbud om skyss, foreldre må selv levere og hente barna under oppussingsperioden.

Velkommen til Nadderudskogen barnehage

Nadderudskogen barnehage består av to hus, Gjønnesskogen og Nadderud.

Avd. Nadderud ligger i Øygardvegen 49 og består av 3 avdelinger,
en småbarnsavdeling og to storbarnsavdelinger.

Avd. Gjønnesskogen ligger i Gjønnesskogen 26, og består av 3 avdelinger, en småbarnsavdeling, en midt imellom, og en storbarnsavdeling

I Nadderudskogen barnehage ligger kvaliteten i de gode hverdagene.
Vi ønsker å gi barna en barndom med lek, gode samspill mellom barn/voksne og barn/barn, vennskap, tilhørighet og varierte opplevelser.

Trygghet er en forutsetning for å leke, utforske og lære i barnehagen.
Alle barn har en tilknytningsvoksen, den som ser og støtter og er den trygge basen for barnet. Vi setter av god tid i tilvenningsperioden, hvor foreldrene får en sentral rolle sammen med tilknytningspersonen.

Vi bruker ute- og innerommet gjennom hele dagen og deler barna inn i mindre grupper.  Det gir trygghet og ro til å fordype seg i lek og aktivitet og knytte vennskap. Trygghet er en forutsetning for å leke, utforske og lære i barnehagen.

Vi byr på sang, eventyr, turer i nærmiljøet og små og større temaer og prosjekter gjennom året.

De eldste barna som vi kaller Vetter har et eget pedagogisk opplegg en fast dag i uken.

Det vi spesielt har fokus på i Vettegruppen er selvstendighet, sosial kompetanse, begrepslæring og mye uteaktivitet.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • 22 årsverk
 • Barn fra 0-5 år

Ledelse og avdelinger

Avdeling Gjønnesskogen

Tjenesteleder: Anne Hedemann Owe, tlf 67 50 73 23/ 48 04 41 59
E-post: anne.owe@baerum.kommune.no

Avdeling Nadderud

Avdelingsleder: Yvonne Høisveen-Belsten, tlf 67 50 73 22/984 26 098

AVDELING TELEFON
Skogmus 900 73 938
Hare 900 63 403
Ekorn 900 71 724

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Mandag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser i kommunale barnehager

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Besøksadresse

Øygardveien 49
1357 BEKKESTUA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Nadderudskogen barnehage avdeling Nadderud

  Reise fra Nadderudskogen barnehage avdeling Nadderud

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no