Velkommen til Nadderudskogen barnehage

Nadderudskogen barnehage består av to hus, Gjønnesskogen og Nadderud.

Avd. Nadderud ligger i Øygardvegen 49 og består av 3 avdelinger,
en småbarnsavdeling og to storbarnsavdelinger.

Avd. Gjønnesskogen ligger i Gjønnesskogen 26, og består av 3 avdelinger, en småbarnsavdeling, en midt imellom, og en storbarnsavdeling

I Nadderudskogen barnehage ligger kvaliteten i de gode hverdagene.
Vi ønsker å gi barna en barndom med lek, gode samspill mellom barn/voksne og barn/barn, vennskap, tilhørighet og varierte opplevelser.

Trygghet er en forutsetning for å leke, utforske og lære i barnehagen.
Alle barn har en tilknytningsvoksen, den som ser og støtter og er den trygge basen for barnet. Vi setter av god tid i tilvenningsperioden, hvor foreldrene får en sentral rolle sammen med tilknytningspersonen.

Vi bruker ute- og innerommet gjennom hele dagen og deler barna inn i mindre grupper.  Det gir trygghet og ro til å fordype seg i lek og aktivitet og knytte vennskap. Trygghet er en forutsetning for å leke, utforske og lære i barnehagen.

Vi byr på sang, eventyr, turer i nærmiljøet og små og større temaer og prosjekter gjennom året.

De eldste barna som vi kaller Vetter har et eget pedagogisk opplegg en fast dag i uken.

Det vi spesielt har fokus på i Vettegruppen er selvstendighet, sosial kompetanse, begrepslæring og mye uteaktivitet.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • 22 årsverk
 • Barn fra 0-5 år

Ledelse og avdelinger

Avdeling Gjønnesskogen

Tjenesteleder: Anne Hedemann Owe, tlf 67 50 73 23/ 48 04 41 59
E-post: anne.owe@baerum.kommune.no

Avdeling Nadderud

Avdelingsleder: Yvonne Høisveen-Belsten, tlf 67 50 73 22/984 26 098
E-post: yvonne.hoisveen-belsten@baerum.kommune.no

AVDELING TELEFON
Skogmus 900 73 938
Hare 900 63 403
Ekorn 900 71 724

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser i kommunale barnehager

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Besøksadresse

Øygardveien 49
1357 BEKKESTUA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Nadderudskogen barnehage avdeling Nadderud

  Reise fra Nadderudskogen barnehage avdeling Nadderud

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no