Gommerud barnehage

Velkommen til Gommerud barnehage

Gommerud barnehage består av 6 avdelinger fordelt på to hus. Øvre og Nedre ligger i Skytten 24/26 og har felles uteområde.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Visjon for Gommerud barnehage:

Omsorg, lek og læring, for hver en liten Gommerudbæring

Gommerud barnehage bilde 1

 

Nøkkelinformasjon

Gommerud barnehage består av 2 hus med til sammen 6 avdelinger. 

Nedre

 • Sommerfugl: 3-6 år
 • Maur: 3-6 år
 • Marihøna: 1-3 år
 • Veps: 1-3år

Øvre:

 • Gresshoppa: 3 - 6 år
 • Bien: 2 - 5 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Trude Stensrud 934 45 179 - trude.stensrud@baerum.kommune.no

Avdelingsleder
Rita Kyseth Heiestad, tlf. 996 37 759

Avdelinger

Gommerud barnehage består av 6 avdelinger i ordinær drift. 

Kontaktinformasjon
hus/avdeling telefon
Sommerfugl 95 102 624
Maur 950 10 568
Marihøna 951 71 375
Veps 951 13 915
Gresshoppa 952 36 749
Bien 951 21 751

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Gommerud barnehage er kostpenger 330 kr. Kostpengene dekker melk til alle måltider og varm mat fra Catering, «Barn til bords» 2 dager i uken. De som ikke drikker melk, betaler 300. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

trude.stensrud@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skytten 24
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Gommerud barnehage

  Reise fra Gommerud barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no