Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

birgit.prydz@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skytten 24
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Gommerud barnehage består av 9 avdelinger fordelt på 3 hus.
Øvre og Nedre ligger i Skytten 24/26 og har felles uteområde.
Avdeling for Idrett / friluft holder til i BVIFs klubbhus ved Gommerudbanen.

Åpen barnehage har lokaler på Øvre og er åpent mandag til torsdag kl. 9.30 - 14

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Visjon for Gommerud barnehage:
Omsorg, lek og læring, for hver en liten Gommerudbæring

Gommerud barnehage bilde 1

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med 9 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Birgit Åkermoen Prydz, tlf. 901 50 067

Avdelingsleder
Rita Kyseth Heiestad, tlf. 996 37 759

Avdelinger

Gommerud barnehage har 8 avdelinger i ordinær drift. I tillegg har vi Åpen barnehage. Disse er fordelt på 3 hus.
Øvre, Nedre og Klubbhuset.

hus/avdelingtelefon
Nedre  
Sommerfugl - 18 ban i alderen 2,5 – 6 år 67 50 76 23
Maur - 18 barn i alderen 2,5-6 år 67 50 76 24
Marihøna - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 25
Veps - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 31
Øvre  
Gresshoppa - 18 barn i alderen 2,5-6 år 67 50 76 29
Larven - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 28
Tusenbein - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 26
Bien - Åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år. Åpningstid: hver dag mellom 9.30 og 14.00 67 50 76 27

Klubbhuset

Løpebilla - 18 barn, primært 4-6 år som har mye fokus på idrett og friluft.

 

67 50 76 30

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Gommerud barnehage er kostpenger satt til kr 130. Kostpengene dekker melk til alle måltider, samt smøremat hver fredag. Siste fredagen i måneden serves varm mat. Juli er betalingsfri måned. 

Lenker og dokumenter