Gommerud barnehage

Velkommen til Gommerud barnehage

Gommerud barnehage består av 8 avdelinger fordelt på to hus. Øvre og Nedre ligger i Skytten 24/26 og har felles uteområde.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Visjon for Gommerud barnehage:

Omsorg, lek og læring, for hver en liten Gommerudbæring

Gommerud barnehage bilde 1

Åpen barnehage

I henhold til Budsjett og økonomiplan er Åpen barnehage avviklet fra 2022.

Nøkkelinformasjon

Gommerud barnehage består av 2 hus med til sammen 8 avdelinger. Åpen barnehage ligger på øvre.

Nedre

 • Sommerfugl: 3-6 år
 • Maur: 3-6 år
 • Marihøna: 1-2 år
 • Veps: 4-6år

Øvre:

 • Gresshoppa. 2,5-6 år
 • Larven:1 - 2 år
 • Tusenbein:1 - 2 år
 • Bien Åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år. Åpent mandag-torsdag 9.30-14.00

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Trude Stensrud 934 45 179 - trude.thoresen@baerum.kommune.no

Avdelingsleder
Rita Kyseth Heiestad, tlf. 996 37 759

Avdelinger

Gommerud barnehage består av 8 avdelinger i ordinær drift. I tillegg har vi Åpen barnehage. Disse er fordelt på 2 hus Øvre og Nedre.

Kontaktinformasjon
hus/avdeling telefon
Nedre  
Sommerfugl 95 102 624
Maur 950 10 568
Marihøna 951 71 375
Veps 954 37 168
Øvre  
Gresshoppa 952 36 749
Larven  951 13 915
Tusenbein 951 21 751
Bien - Åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år. Åpent mandag-torsdag kl. 9.30-14.00. 951 10 593

 

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. april 2022
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Gommerud barnehage er kostpenger 300kr. Kostpengene dekker melk til alle måltider og varm mat fra Catering, «Barn til bords» 2 dager i uken. De som ikke drikker melk betaler 235. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

trude.thoresen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skytten 24
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Gommerud barnehage

  Reise fra Gommerud barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no