Gommerud barnehage

Velkommen til Gommerud barnehage

Gommerud barnehage består av 9 avdelinger fordelt på 3 hus.
Øvre og Nedre ligger i Skytten 24/26 og har felles uteområde.
Avdeling for Idrett / friluft holder til i BVIFs klubbhus ved Gommerudbanen.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Visjon for Gommerud barnehage:

Omsorg, lek og læring, for hver en liten Gommerudbæring

Gommerud barnehage bilde 1

Åpen barnehage

Gommerud åpen barnehage har lokaler på Øvre og er åpent mandag til torsdag kl. 9.30–14.

Åpen barnehage er et er gratis tilbud, hvor barn under skolepliktig alder kan komme i følge med en foresatt. Åpen barnehage er et hyggelig møtested med pedagogisk tilrettelegging og mulighet for veiledning.

Du kan lese mer om åpen barnehage her

Gommerud åpen barnehage bilde 1 Gommerud åpen barnehage bilde 2 Gommerud åpen barnehage bilde 3 Gommerud åpen barnehage bilde 4 Gommerud åpen barnehage bilde 5 Gommerud åpen barnehage bilde 7

Nøkkelinformasjon

Gommerud barnehage består av 2 hus med til sammen 8 avdelinger. Åpen barnehage ligger på øvre.

Nedre

 • Sommerfugl: 18 barn i alderen 3-6 år
 • Maur: 17 barn i alderen 3-6 år
 • Marihøna:10 barn i alderen 2,5-3 år
 • Veps: 15 barn i alderen 3-5 år

Øvre:

 • Gresshoppa: 19 barn i alderen 3-6 år
 • Larven: 9 barn i alderen 1-2 år
 • Tusenbein: 9 barn i alderen 1-2 år
 • Bien Åpen barnehage for barn i alderen 0-6år. Åpent mandag -  torsdag kl.9.30-14.00

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer
Birgit Åkermoen Prydz, tlf. 901 50 067

Avdelingsleder
Rita Kyseth Heiestad, tlf. 996 37 759

Avdelinger

Gommerud barnehage har 8 avdelinger i ordinær drift. I tillegg har vi Åpen barnehage. Disse er fordelt på 3 hus.
Øvre, Nedre og Klubbhuset.

Kontaktinformasjon
hus/avdeling telefon
Nedre  
Sommerfugl - 18 ban i alderen 2,5 – 6 år 67 50 76 23
Maur - 18 barn i alderen 2,5-6 år 67 50 76 24
Marihøna - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 25
Veps - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 31
Øvre  
Gresshoppa - 18 barn i alderen 2,5-6 år 67 50 76 29
Larven - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 28
Tusenbein - 9 barn i alderen 1-3 år 67 50 76 26
Bien - Åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år. Åpent mandag-torsdag kl. 9.30-14.00. 67 50 76 27

Klubbhuset

Løpebilla - 18 barn, primært 4-6 år som har mye fokus på idrett og friluft.

 

67 50 76 30

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Gommerud barnehage er kostpenger 300kr. Kostpengene dekker melk til alle måltider og varm mat fra Catering, «Barn til bords» 2 dager i uken. De som ikke drikker melk betaler 235. Juli er betalingsfri måned.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

birgit.prydz@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skytten 24
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Gommerud barnehage

  Reise fra Gommerud barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no