Nøkkelinformasjon

Gommerud barnehage

Skytten 24, 1348 RYKKINN

5,5

 • 39% barnehagelærer
 • 22% barne- og ungdomsarbeider
 • 34% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 5% annen fagutdanning

4,5 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,4
 • Barnets trivsel 4,4
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4
 • Antall besvarte 39
 • Svarprosent 44%