Gommerud barnehage

Skytten 24, 1348 RYKKINN

6

  • 42% barnehagelærer
  • 16% barne- og ungdomsarbeider
  • 36% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 6% annen fagutdanning

4,7 m2

Ikke oppgitt