Nøkkelinformasjon

Sleiverud barnehage

Sleiverudåsen 3, 1354 BÆRUMS VERK

6

 • 41% barnehagelærer
 • 32% barne- og ungdomsarbeider
 • 13% annen bakgrunn
 • 9% annen høyere utdanning
 • 6% annen fagutdanning

6 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 40
 • Svarprosent 53%