Nøkkelinformasjon

Sleiverud barnehage

Sleiverudåsen 3, 1354 BÆRUMS VERK

5,9

  • 43% barnehagelærer
  • 33% barne- og ungdomsarbeider
  • 16% annen bakgrunn
  • 9% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

6,3 m2

Ikke oppgitt