Nøkkelinformasjon

Sleiverud barnehage

Sleiverudåsen 3, 1354 BÆRUMS VERK

6

  • 33% barnehagelærer
  • 0% barne- og ungdomsarbeider
  • 18% annen bakgrunn
  • 8% annen høyere utdanning
  • 32% annen fagutdanning

5,7 m2

Ikke oppgitt