Sleiverud barnehage

Sleiverudåsen 3, 1354 BÆRUMS VERK

6

 • 41% barnehagelærer
 • 21% barne- og ungdomsarbeider
 • 29% annen bakgrunn
 • 9% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

6,3 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 26
 • Svarprosent 52%