Nadderudskogen barnehage avdeling Gjønnesskogen

Nadderudskogen barnehage er fordelt på 2 hus, Gjønnesskogen og Nadderud. Begge husene ligger ca. 1 km fra Bekkestua sentrum.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 6 avdelinger
 • 22 årsverk
 • Barn fra 0-5 år

Ledelse og avdelinger

Avdeling Gjønnesskogen

Kontor tjenesteleder:  67 50 73 23

Avdeling Nadderud

Kontor avdelingsleder:  67 50 73 22

Kontaktinformasjon
Avdeling Telefon
Hokus 482 98 589
Pokus 900 23 468
Filiokus 900 10 521
Skogmus 900 73 938
Hare 900 63 403
Ekorn 900 71 724

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser i kommunale barnehager

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

nadderudskogen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresser

Gjønnesskogen 26
1356 BEKKESTUA

Øygardveien 49
1357 BEKKESTUA

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Nadderudskogen barnehage avdeling Gjønnesskogen

  Reise fra Nadderudskogen barnehage avdeling Gjønnesskogen

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no