Epleskogen barnehage er en privat foreldredrevet barnehage som startet sin virksomhet 2. September 1998. Vi er et samvirkeforetak der overskuddet går tilbake til barnehagen. Overskudd brukes på vedlikehold og oppgradering av lokaler og lekeareal.

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 54 34 98

E-post

post@epleskogen.no

Besøksadresse

Skytterdalen 11
1337 SANDVIKA

Vis nøkkelinformasjon