Nøkkelinformasjon

Grindstuveien familiebarnehage

Grindstuveien 8, 1349 RYKKINN

Telefon: 915 89 670

Ikke oppgitt

  • 0% barnehagelærer
  • 43% barne- og ungdomsarbeider
  • 57% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

Ikke oppgitt m2

Ikke oppgitt