Hundsund barnehage

Velkommen til Hundsund barnehage

Vårt satsningsområde er læring gjennom språk og bevegelse.
Barnehagen er bygget med baser som har faste pedagogiske ledere og assistenter. Vi har et allsidig tilbud for barna. Vi deler ofte opp i mindre grupper for å sørge for at hvert enkelt barn blir sett. Barnehagen har tilgang til kunstgressbane og skøyteis rett utenfor gjerdet samt flotte turområder i nærmiljøet.

Ved siden av barnehagens utelekeplass, ligger en liten skog hvor vi har bygget hytte, gapahuk og lekeapparater sammen med barna. Vi vil at barna skal barna få utfordringer og utvikle seg. Hos oss skal barna kunne glede seg til å gå i barnehagen.

Vi setter humor og glede høyt!

Hundsund barnehage

Hundsund barnehage Hundsund barnehage Hundsund barnehage Hundsund barnehage Hundsund barnehage 6 Hundsund barnehage 7

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Gunn Årdal, tlf. 917 05 949

Faglig veileder

Lene Mette Oxholm 48 09 8554

 

Kontaktinformasjon
Avdeling telefon
Pudlene 907 20 936
Dachsene 902 26 991
Valpene  948 75 399
Base 3 innetelefon 902 38 187
Base 3 utegruppe 970 81 381
Base 4 909 27 373
Base 5 908 41 536
   

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Hundsund barnehage er kostpenger satt til 727 kr. Kostpengene dekker varm lunsj/middag, pluss melk. Juli er betalingsfri måned. Barna har med seg frukt. Dersom barna skal spise frokost i barnehagen, må de ha med matpakke. Matpakke også til 3-mat. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen-overordnede føringer»

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

gunn.ardal@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Snarøyveien 81
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Hundsund barnehage

  Reise fra Hundsund barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no