Flytting 1. mars 2024

Gartnerveien barnehage flytter fra Gartnerveien 8 på Bekkestua og inn i Forneburingen 250 fra 1 mars 2024. Gartnerveien barnehage vil være lokalisert i Forneburingen frem til de skal inn i Eiksveien 73 på Østerås sammen med Østerås barnehage, seniorsenter og helsestasjon i 2027.

Velkommen til Gartnerveien barnehage

Vi er en barnehage med plass til ti barn med sammensatte funksjonsnedsettelser. I 2027 flytter vi inn i nye lokaler i Eiksveien 73, og vil da ha plass til 15 barn.

Personalet i Gartnerveien har lang erfaring med blant annet autisme, epilepsi, sjeldne diagnoser, fødselsskader, forsinket utvikling og kroniske sykdommer. Vi er opptatt av å legge forholdene til rette for hvert enkelt barn.

Vi har god kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og bruker det aktivt gjennom barnehagedagen tilpasset det enkelte barnet.

Barnehagen har en egen musikkterapeut. Musikkterapeuten leder blant annet sansegrupper som alle barn får tilbud om å delta i.

Vi samarbeider tett med flere instanser, som blant annet spesialpedagogisk tjeneste, fysio/ergo, PP-tjenesten, helsestasjoner og StatPed.

 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 2 avdelinger
 • 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Tjenesteleder

Kristin Tjemsland Dalane  kristin.tjemsland.dalane@baerum.kommune.no

Telefon: 919 08 648

Avdelinger:

Sommerfugl telefon: 975 73 939

Marihøne telefon: 958 56 408

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Betaling for kost er satt til 50 kr per måned. Juli er betalingsfri måned.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Åpningstider

07:30 - 16:30

Telefon

91908648

E-post

kristin.egelandtjemsland@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gartnerveien 8
1356 BEKKESTUA

Vis nøkkelinformasjon