Velkommen til Gartnerveien barnehage

Vi er en barnehage med plass til ti barn med sammensatte funksjonsnedsettelser.

Vi har lang erfaring med blant annet autisme, epilepsi, sjeldne diagnoser, fødselsskader, forsinket utvikling og kroniske sykdommer.

Vi har god kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og bruker det aktivt gjennom barnehagedagen tilpasset det enkelte barnet. Med egen musikkterapeut blir det mye musikk og sang. Vi har fysmus og sansegrupper som alle barna kan delta i. Vi er opptatt av å legge forholdene til rette for hvert enkelt barn.

Vi har ett tett samarbeid med andre instanser, som blant annet spesialpedagogisk tjeneste, fysio/ergo, PPT; helsestasjon, StatPed.

Styrer

Kristin Tjemsland Dalane kristin.egelandtjemsland@baerum.kommune.no

Tel: 9190 8648

 

Avdelinger:

Sommerfugl: tlf 9757 3939

Marihøne: tlf 9585 6408

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • 2 avdelinger
  • 1-6 år

Åpningstider

07:30 - 16:30

Telefon

91908648

E-post

kristin.egelandtjemsland@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gartnerveien 8
1356 BEKKESTUA

Vis nøkkelinformasjon