Nøkkelinformasjon

Gommerud barnehage

Skytten 24, 1348 RYKKINN

5,7

 • 42% barnehagelærer
 • 34% barne- og ungdomsarbeider
 • 24% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,2 m2

 • Ute og inne miljø 3,9
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 60
 • Svarprosent 62%