Gommerud barnehage

Skytten 24, 1348 RYKKINN

6

 • 42% barnehagelærer
 • 20% barne- og ungdomsarbeider
 • 32% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 5% annen fagutdanning

4,6 m2

 • Ute og inne miljø 3,8
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,6
 • Informasjon 4,4
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 49
 • Svarprosent 56%