Nøkkelinformasjon

Gommerud barnehage

Skytten 24, 1348 RYKKINN

5,7

  • 35% barnehagelærer
  • 33% barne- og ungdomsarbeider
  • 28% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 5% annen fagutdanning

4,5 m2

Ikke oppgitt