Nøkkelinformasjon

Gommerud barnehage

Skytten 24, 1348 RYKKINN

5,7

  • 35% barnehagelærer
  • 21% barne- og ungdomsarbeider
  • 40% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 5% annen fagutdanning

5,2 m2

Ikke oppgitt