Lommedalen barnehage avdeling Krydsby

Velkommen til Lommedalen barnehage, avdeling Krydsby

Lommedalen barnehage består av to hus, Krydsby og Bærums Verk. Husene ligger ca. tre kilometer fra hverandre.

 • Krydsby ble bygget i 1980, og bygget om i 2008
 • Bærums Verk ble etablert i 2005 i en fløy på Lesterud skole. I 2018 flyttet vi til nyoppussede lokaler på Bærums Verk skole

I Lommedalen barnehage ønsker vi å legge til rette for en barndom som gir trygge og robuste barn. Vi har fire satsingsområder;

 • Livsmestring
 • Uteliv
 • Kommunikasjon og språk
 • Digital barnehage

Vi i Lommedalen barnehage jobber hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdiene åpenhet, respekt og mot i møte med barn, foreldrene og kolleger. Vi arbeider for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • To hus, fem avdelinger         
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Vibeke Granlund er tjenesteleder for begge hus, og har styreransvar på Krydsby. 

Siw Skorgen Kulen er avdelingsleder med styreransvar på Bærums Verk.

Vibeke Granlund, tlf. 456 07 824
Siw Skorgen Kulen, tlf. 996 01 821

Kontaktinformasjon
Avdelinger  Telefon
Avdeling krydsby 67 50 79 80
Tellus 468 43 156
Mars 468 50 483
Venus 907 13 341
AVDELING BÆRUMS VERK 996 01 821
Storebjørn 468 00 901
Lillebjørn 468 35 683
   

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 050,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

I Lommedalen barnehage, avdeling Krydsby og Bærums Verk, er kostpenger satt til kr. 280,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer».

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

lommedalen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamleveien 86
1350 LOMMEDALEN

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Lommedalen barnehage avdeling Krydsby

  Reise fra Lommedalen barnehage avdeling Krydsby

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no