Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

lommedalen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamleveien 86
1350 LOMMEDALEN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Lommedalen barnehage består av To hus, fem avdelinger. Husene ligger ca. tre kilometer fra hverandre. 

 • Krydsby ble bygget i 1980 og består av fire avdelinger. 
 • Bærums Verk flytter inn i nye lokaler på Bærums Verk skole 1. april 2018. Avdelingen het tidligere Lesterud, og har holdt til i øverste fløy på Lesterud skole siden 2005. 

Lommedalen barnehage er en temabarnehage med vekt på uteliv og nærmiljø. I tillegg til flere flotte turplasser, disponerer vi et område i skogen, Eineskogen, der vi har bygget gapahuk, bålplass, hinderløype, mulighet for snekring, klatring både i trær og fjell. I naturen får barna utfolde skaperglede, undring og utforskertrang, og lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Vi i Lommedalen barnehage arbeider hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdier; ÅPENHET – RESPEKT - MOT i møte med barna, med foreldrene og med hverandre. Vi arbeider hele tiden for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss.

Vår visjon: "Alle barn skal få være den beste utgaven av seg selv."

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • To hus, fem avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Britt Nesje Torvik er tjenesteleder for begge hus, og har styreransvar på Krydsby. 

Siw Skorgen Kulen er avdelingsleder med styreransvar på Bærums Verk (tidligere Lesterud).

Britt Nesje Torvik, tlf. 957 93 501
Siw Skorgen Kulen, tlf. 996 01 821 

Avdelinger Telefon
Avdeling krydsby67 50 79 80
Tellus 67 50 79 85 
Mars 67 50 79 88
Venus 67 50 79 87     
AVDELING BÆRUMS VERK996 01 821
Storebjørn 468 00 901
Lillebjørn 468 35 683
  

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

I Lommedalen barnehage, avdeling Krydsby og Bærums Verk, er kostpenger satt til kr. 280,- pr. måned. Kostpenger dekker et varmt måltid til lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer».

Lenker og dokumenter