Lommedalen barnehage avdeling Krydsby

Velkommen til Lommedalen barnehage

Lommedalen barnehage ligger idyllisk til ved Krydsbybakken i Lommedalen. Barnehagen ble bygget i 1980, og bygget om i 2008

I Lommedalen barnehage ønsker vi å legge til rette for en barndom som gir trygge og robuste barn. Vi har fire satsingsområder;

 • Livsmestring
 • Uteliv
 • Kommunikasjon og språk
 • Digital barnehage

Vi i Lommedalen barnehage jobber hver dag med å leve opp til Bærum kommunes verdiene åpenhet, respekt og mot i møte med barn, foreldrene og kolleger. Vi arbeider for at barna skal få de beste muligheter til å utvikle seg til sosiale, kreative og kompetente mennesker. Det er STORT å være liten hos oss.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage,
 • ett hus, 3 (4) avdelinger.
 • Barn fra 1-6 år.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Vibeke Granlund er tjenesteleder for Lommedalen barnehage, tlf. 456 07 824

Kontaktinformasjon

Avdelinger  Telefon
Tellus 468 43 156
Mars 468 50 483
Venus 907 13 341

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

I Lommedalen barnehage er kostpenger satt til kr 280,- pr. mnd. Kostpenger dekker lunsj to dager pr. uke, samt melk til alle måltider hele uken. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet «Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen - overordnede føringer».

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

lommedalen.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamleveien 86
1350 LOMMEDALEN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Nullmobbing.no 

Reise til Lommedalen barnehage

  Reise fra Lommedalen barnehage