Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 87 27 00

E-post

grav.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresser

Fagertunveien 120
1362 HOSLE

Lindebergveien 2b
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Grav barnehages verdigrunnlag:
" Vi ønsker at barn og voksne skal få være den beste utgaven av seg selv"

Personalet utarbeider felles årsplan og samarbeider om planer og aktiviteter for barnehagen. Barna møtes på tur i Hagabråten,  de går på tur til hverandre og vi har fellesturer med barn fra begge hus. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage med 2 hus. Du finner oss i Grav/Jar område når du skal søke om barnehageplass.
 • Liom har 4 avdelinger og tar imot barn fra 1 - 6 år.
 • Øvrevoll har 1 avdeling og tar imot barn fra 1 - 6 år.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Styrer, Kristin Schjelderup Hagen - tlf. 930 37 529 
Faglig veileder er Nina Sverdrup.

Vårt lederteam består av styrer, 1 faglig veiledere i 50% stilling og 5 pedagogiske ledere. 

Liom

Ask har barn fra 3 – 6 år.  Direkte tlf. 67 87 27 01
Hassel har barn fra 3 – 6 år.  Direkte tlf. 67 87 27 02
Selje har barn fra 1 – 3 år.  Direkte tlf. 67 87 27 03
Eik har varierende aldersgruppe fra år til år.  Direkte tlf. 67 87 27 04

Øvrevoll

Barn fra 1 – 6 år. Direkte tlf. 67 50 76 32

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Grav barnehage er kostpenger satt til kr 200,-. Kostpengene dekker melk og litt frukt hver dag og 2 måltider i uka.Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter