Grav barnehage hus Liom stenger for rehabilitering i perioden 01.01.2024–30.06.2024. Barn og ansatte flytter i denne perioden i midlertidige lokaler på Fornebu. Adressen er Forneburingen 250. Det vil ikke bli tilbud om skyss, foreldre må selv hente og levere barna under oppussingsperioden.

Grav barnehage

Velkommen til Grav barnehage

Grav barnehages verdigrunnlag:

" Vi ønsker at barn og voksne skal få være den beste utgaven av seg selv"

Personalet utarbeider felles årsplan og samarbeider om planer og aktiviteter for barnehagen. Barna møtes på tur i Hagabråten, de går på tur til hverandre og vi har fellesturer med barn fra begge hus. Liom er et eldre bygg og er ikke universelt utformet.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage med 2 hus. Du finner oss i Grav/Jar område når du skal søke om barnehageplass.
 • Liom har 4 avdelinger og tar imot barn fra 1 - 6 år.
 • Øvrevoll har 1 avdeling og tar imot barn fra 3 - 6 år.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder: Katrine Arvesen, tlf. 40 64 03 90
Faglig veileder er Silje Krogtoft Larsen.

Vårt lederteam består av: Faglig veileder i 40% stilling, og 7 pedagogiske ledere.

Liom

Ask har barn fra 3 – 6 år. Direkte tlf. 940 21 659
Hassel har barn fra 3 – 6 år. Direkte tlf. 940 28 063
Selje har barn fra 1 – 3 år. Direkte tlf. 940 28 069
Eik har varierende aldersgruppe fra år til år. Direkte tlf. 940 28 068

Øvrevoll

Barn fra 1 – 6 år. Direkte tlf. 468 15 787

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Kostpenger

I Grav barnehage er kostpenger satt til 220 kr. Kostpengene dekker melk og litt frukt hver dag og 2 måltider i uka. Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 87 27 00

E-post

grav.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresser

Fagertunveien 120
1358 JAR

Lindebergveien 2b
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Grav barnehage

  Reise fra Grav barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no