Grav barnehage

Velkommen til Grav barnehage

Grav barnehages verdigrunnlag:

" Vi ønsker at barn og voksne skal få være den beste utgaven av seg selv"

Personalet utarbeider felles årsplan og samarbeider om planer og aktiviteter for barnehagen. Barna møtes på tur i Hagabråten,  de går på tur til hverandre og vi har fellesturer med barn fra begge hus. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage med 2 hus. Du finner oss i Grav/Jar område når du skal søke om barnehageplass.
 • Liom har 4 avdelinger og tar imot barn fra 1 - 6 år.
 • Øvrevoll har 1 avdeling og tar imot barn fra 3 - 6 år.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder: Katrine Arvesen, tlf. 40 64 03 90
Faglig veileder er Silje Krogtoft Larsen.

Vårt lederteam består av: Faglig veileder i 40% stilling, og 7 pedagogiske ledere.

Liom

Ask har barn fra 3 – 6 år. Direkte tlf. 940 21 659
Hassel har barn fra 3 – 6 år. Direkte tlf. 940 28 063
Selje har barn fra 1 – 3 år. Direkte tlf. 940 28 069
Eik har varierende aldersgruppe fra år til år. Direkte tlf. 940 28 068

Øvrevoll

Barn fra 1 – 6 år. Direkte tlf. 468 15 787

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Mandag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn

Kostpenger

I Grav barnehage er kostpenger satt til kr 220,-. Kostpengene dekker melk og litt frukt hver dag og 2 måltider i uka.Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 87 27 00

E-post

grav.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresser

Fagertunveien 120
1358 JAR

Lindebergveien 2b
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Grav barnehage

  Reise fra Grav barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no