Grav barnehage

Velkommen til Grav barnehage

Grav barnehages verdigrunnlag:

" Vi ønsker at barn og voksne skal få være den beste utgaven av seg selv"

Personalet utarbeider felles årsplan og samarbeider om planer og aktiviteter for barnehagen. Barna møtes på tur i Hagabråten,  de går på tur til hverandre og vi har fellesturer med barn fra begge hus. 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage med 2 hus. Du finner oss i Grav/Jar område når du skal søke om barnehageplass.
 • Liom har 4 avdelinger og tar imot barn fra 1 - 6 år.
 • Øvrevoll har 1 avdeling og tar imot barn fra 3 - 6 år.

Ledelse og avdelinger

Ledelse

Tjenesteleder: Katrine Arvesen, tlf. 40 64 03 90
Faglig veileder er Kristin Schjelderup Hagen.

Vårt lederteam består av: Faglig veileder i 40% stilling, og 7 pedagogiske ledere.

Liom

Ask har barn fra 3 – 6 år.  Direkte tlf. 67 87 27 01
Hassel har barn fra 3 – 6 år.  Direkte tlf. 67 87 27 02
Selje har barn fra 1 – 3 år.  Direkte tlf. 67 87 27 03
Eik har varierende aldersgruppe fra år til år.  Direkte tlf. 67 87 27 04

Øvrevoll

Barn fra 1 – 6 år. Direkte tlf. 67 50 76 32

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

Kostpenger

I Grav barnehage er kostpenger satt til kr 220,-. Kostpengene dekker melk og litt frukt hver dag og 2 måltider i uka.Juli er betalingsfri måned. Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 87 27 00

E-post

grav.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresser

Fagertunveien 120
1358 JAR

Lindebergveien 2b
1358 JAR

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Grav barnehage

  Reise fra Grav barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no