Martina Hansens Hospital Personalbarnehagen

Velkommen til Martina Hansens hospital barnehage

Martina Hansens hospital har hatt barnehagetilbud i over 40 år. Personalbarnehagen ble, som den står i dag, bygget i 1990.

Ansatte på MHH og Bærum sykehus har fortrinnsrett til plass (legg til kommentar i søknaden ang arbeidsgiver). De resterende plassene er åpne for barn i nabolaget.

Barnehagen består av 4 avdelinger, hvorav 2 baser. I dag har barnehagen to avdelinger med barn 1-3 år og to avdelinger med barn fra 3-6 år. Vi legger vekt på å ha små avdelinger der hvert enkelt barn blir sett og hørt. Barnehagen er utformet slik at hver avdeling har sin «fast base», samtidig som bygget inspirerer til felleskap og samarbeid gjennom åpne dører mellom avdelingene. Målet er at barna skal bli kjent med hele bygget og alle ansatte som jobber der. Barnehagen har utdannede barnehagelærere på alle avdelinger.

Måltider

4 dager i uken serverer barnehagen lunsj og ettermiddagsmat med frukt. To dager får vi lunsjen levert på døren fra «Barn til bords». Menyen for maten finner dere på MyKid. To dager i uken lages det enkel mat i barnehagen. En dag i uken må barnet ha med matpakke til alle måltider. Dette er gjerne på turdagen. Til maten serveres melk eller vann. De barna som spiser frokost i barnehagen må medbringe dette.

Beliggenhet

Barnehagen ligger skjermet til nedenfor hospitalet, med lite trafikk og ingen gjennomgang. Vi har et variert, innholdsrikt og utfordrende uteområde med vår egen lille skog, bålplass og en koselig grillhytte som er mye i bruk. Vi har også faste turplasser i skogen vi bruker mye.

Personalet i barnehagen

De ansatte i Martina Hansens hospital personalbarnehage vil at alle barn i barnehagen skal oppleve trygghet, trivsel og fellesskap. Dette bygger vi vår hverdag i barnehagen på.

Vår visjon er:

”Gøy sammen - store og små”.

Humor er en viktig ingrediens i hverdagen. Godt humør og mye latter smitter over fra store til små, og små til store. 

Nøkkelinformasjon

 • Privat barnehage
 • 4 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Plasser

Barnehagen tar også inn eksterne barn, hvis det er ledig kapasitet. Søknad om barnehageplass sendes til styrer i barnehagen. E-post: barnehagen@mhh.no 

Ledelse og avdelinger

Styrer

Line Takle Bye, tlf. 99 53 89 23

Barnehagen: 67 50 08 80

Avdelinger

 • Grønn avdeling (base Ekornstua) har barn i alderen 1 til 3 år.
 • Gul avdeling (base Ekornstua) har barn i alderen 1 til 3 år.
 • Rød avdeling (base Beverstua) har barn i alderen 3 til 6 år.
 • Blå avdeling (base Beverstua) har barn i alderen 3 til 6 år.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:00 - 16:30

Telefon

67 50 08 80

E-post

barnehagen@mhh.no

Besøksadresse

Dønskiveien 8
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Martina Hansens Hospital Personalbarnehagen

  Reise fra Martina Hansens Hospital Personalbarnehagen

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no