Martina Hansens Hospital Personalbarnehagen

Martina Hansens Hospital har egen personalbarnehage. Barnehagen består av 4 avdelinger. I dag har vi to avdelinger med barn 1-3 år og to avdelinger med barn 3-6 år, men det kan endre seg etter behov.

Barnehagen ligger skjermet til nedenfor Martina Hansens Hospital, med lite trafikk og ingen gjennomgang. Vi har et variert, innholdsrikt og utfordrende uteområde med vår egen lille skog, egen bålplass og grillhytte.

Personalet i Martina Hansens Hospital personalbarnehage er en erfaren gjeng med pedagoger, barn og ungdomsarbeidere, hjelpepleier og assistenter. Vi jobber etter at alle barn i barnehagen skal oppleve trygghet, trivsel og fellesskap. Hvert enkelt barn skal lære seg nye ting og utvikle seg etter sine muligheter. Vi skal hjelpe barnet til å bli den beste utgaven av seg selv. I personalgruppen har vi stort fokus på humor og fellesskap.

Vår visjon vi jobber etter er: 

”Gøy sammen store og små”.

Vi er mye ute på turer, og legger mye vekt på aktiviteter ute.

Nøkkelinformasjon

  • Privat barnehage

Plasser

Barnehagen tar også inn eksterne barn, hvis det er ledig kapasitet. Søknad om barnehageplass sendes til styrer i barnehagen. E-post: barnehagen@mhh.no 

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:00 - 16:30

E-post

barnehagen@mhh.no

Besøksadresse

Dønskiveien 8
1346 GJETTUM

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Martina Hansens Hospital Personalbarnehagen

    Reise fra Martina Hansens Hospital Personalbarnehagen

    Arbeid mot mobbing

    Nullmobbing.no