Jarenga barnehage

Storengveien 3, 1358 JAR

5,9

 • 37% barnehagelærer
 • 11% barne- og ungdomsarbeider
 • 43% annen bakgrunn
 • 3% annen høyere utdanning
 • 6% annen fagutdanning

5,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,4
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4
 • Tilfredshet 4,5
 • Antall besvarte 150
 • Svarprosent 89%