Nøkkelinformasjon

Jarenga barnehage

Storengveien 3, 1358 JAR

5,7

 • 26% barnehagelærer
 • 6% barne- og ungdomsarbeider
 • 58% annen bakgrunn
 • 10% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

6,8 m2

 • Ute og inne miljø 4,3
 • Barnets utvikling 4,6
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 3,6
 • Tilfredshet 4,4
 • Antall besvarte 48
 • Svarprosent 74%