Nøkkelinformasjon

Jar FUS-barnehage

Trudvangveien 15, 1358 JAR

6,1

 • 51% barnehagelærer
 • 9% barne- og ungdomsarbeider
 • 41% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,4 m2

 • Ute og inne miljø 4,4
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,7
 • Tilfredshet 4,9
 • Antall besvarte 49
 • Svarprosent 88%