Nøkkelinformasjon

Jar FUS-barnehage

Trudvangveien 15, 1358 JAR

6

 • 34% barnehagelærer
 • 16% barne- og ungdomsarbeider
 • 23% annen bakgrunn
 • 10% annen høyere utdanning
 • 8% annen fagutdanning

4,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,4
 • Barnets utvikling 4,7
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,6
 • Tilfredshet 4,9
 • Antall besvarte 55
 • Svarprosent 95%