Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

900 59 735

E-post

storoya.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 300
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Storøya barnehage åpnet i februar 2009.

«Med omsorg for hverandre og naturen». Vi i Storøya legger vekt på leiken, ute og inne i barnehagen. Vi jobber med det sosiale samspillet mellom barn og voksne og barna seg imellom. Vår «møte-i-barnehagen-garanti» hjelper oss med å skape barnehagen som en trygg læringsarena. Storøya er en basebarnehage hvor vi har delt inn gruppene i gode størrelser for å jobbe godt både på basene og sammen. Vi er inspirert av Reggio Emilia, og barnehagens aktiviteter er prosjektbaserte.

I Storøya barnehage er kostpenger satt til kr 333 pr måned. Kostpengene dekker frukt, melk og et måltid hver dag.  Frokost og 3-mat må barna ha med selv. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • 8 baser
  • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Ellen Benedicte Rosenkilde

Avdelinger

8 baser delt på alder fra 1-2 år, 3-4 år og egen base for førskolebarna som har siste år i barnehagen.

Planleggingsdager

2017
  • Torsdag 17. august
  • Fredag 18. august
2018
  • Tirsdag 2. januar
  • Fredag 16. mars
  • Fredag 18. mai
  • Sommerstengt uke 28,29 og 30

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

Vedtekter

Lenker og dokumenter