Storøya barnehage

Storøya barnehage ble bygget i 2009 som en del av Storøya Grendesenter.

I Storøya barnehage er vi inspirert av den lyttende pedagogikk. Vi er tilstedeværende og lyttende voksne som tar barna på alvor, og tar imot det de formidler til oss. Vi jobber prosjektbasert med utgangspunkt i det som opptar barna og utforsker sammen med dem. Vi tilfører ny kunnskap, men med ydmykhet for deres tanker, ideer, innspill og initiativ.

Trygg før 3

Storøya barnehage  er en av forskningsbarnehagene til et forskningsprosjekt som heter Trygg før 3 (Thrive by 3) fra august 2018 til 2020.

Hensikten med Trygg før 3 er å fremme kvaliteten på relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehagen. Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling er sentrale tema.

For mer informasjon - følge linken  www.r-bup.no/tf3 og forskningsradet-prosjektbanken

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 8 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Ellen Benedicte Rosenkilde

Avdelinger

8 baser delt på alder fra 1-2 år, 3-4 år og egen base for førskolebarna som har siste år i barnehagen.

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr pr. måned. 

I Storøya barnehage er kostpenger satt til kr 333 pr måned. Kostpengene dekker frukt, melk og et måltid hver dag.  Frokost og 3-mat må barna ha med selv. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Sommeren 2020

Kommunale barnehager holder stengt i uke 28, 29 og 30. 

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

900 59 735

E-post

storoya.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 300
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing