Storøya barnehage

Velkommen til Storøya barnehage

Storøya barnehage ble bygget i 2009 som en del av Storøya Grendesenter.

I Storøya barnehage er vi inspirert av den lyttende pedagogikk. Vi er tilstedeværende og lyttende voksne som tar barna på alvor, og tar imot det de formidler til oss. Vi jobber prosjektbasert med utgangspunkt i det som opptar barna og utforsker sammen med dem. Vi tilfører ny kunnskap, men med ydmykhet for deres tanker, ideer, innspill og initiativ.

Tett på

Tett på er et prosjekt som har som formål å undersøke, og øke kvaliteten på voksnes relasjoner og samspill med barna i barnehagen, gjennom systematisk bruk av CLASS (Classroom Assessment Scoring System).

Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling er sentrale tema som vi jobber kontinuerlig med gjennom prosjektet tett på.

Les mere om satsingen i vår årsplan på side 7

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Ellen Benedicte Rosenkilde,  tlf. 90 05 97 35

Avdelingsleder

Ingvild Wagelid, tlf. 41 60 81 93

Avdelinger

8 baser delt på alder fra 1-2 år, 3-4 år og egen base for førskolebarna som har siste år i barnehagen.

Kontaktinformasjon
Avdeling Telefon 
Fink 47 70 59 13
Spurv 41 60 76 34
Meis 41 60 79 74
Gås 41 60 96 30
fasan 41 60 64 78
Ugle 41 60 79 31
Ørn 41 60 79 87
Utegruppa Ørn 91 59 61 91

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 2 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, er det gratis barnehageplass.

 Storøya barnehage er kostpenger satt til kr 775 pr måned. Kostpengene dekker frukt, melk og to måltid 4 dager i uken.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

900 59 735

E-post

storoya.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 140
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Storøya barnehage

  Reise fra Storøya barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no