Storøya barnehage

Storøya barnehage ble bygget i 2009 som en del av Storøya Grendesenter.

I Storøya barnehage er vi inspirert av den lyttende pedagogikk. Vi er tilstedeværende og lyttende voksne som tar barna på alvor, og tar imot det de formidler til oss. Vi jobber prosjektbasert med utgangspunkt i det som opptar barna og utforsker sammen med dem. Vi tilfører ny kunnskap, men med ydmykhet for deres tanker, ideer, innspill og initiativ.

Trygg før 3

Storøya barnehage  er en av forskningsbarnehagene til et forskningsprosjekt som heter Trygg før 3 (Thrive by 3) fra august 2018 til 2020.

Hensikten med Trygg før 3 er å fremme kvaliteten på relasjonene mellom barna og de ansatte i barnehagen. Nærhet, trygghet, læring og språkutvikling er sentrale tema.

For mer informasjon - følge linken  www.r-bup.no/tf3 og forskningsradet-prosjektbanken

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 8 baser
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Ellen Benedicte Rosenkilde,  tlf. 90 05 97 35

Avdelingsleder

Ingvild Wagelid, tlf. 41 60 81 93

Avdelinger

8 baser delt på alder fra 1-2 år, 3-4 år og egen base for førskolebarna som har siste år i barnehagen.

Kontaktinformasjon
Avdeling Telefon 
Fink 47 70 59 13
Spurv 41 60 76 34
Meis 41 60 79 74
Svane 41 60 64 52
Gås 41 60 96 30
fasan 41 60 64 78
Ugle 41 60 79 31
Ørn 41 60 79 87
Utegruppa Ørn 91 59 61 91

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Storøya barnehage er kostpenger satt til kr 333 pr måned. Kostpengene dekker frukt, melk og et måltid hver dag.  Frokost og 3-mat må barna ha med selv. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april
 • Torsdag 12.august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. august 2021 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29. oktober 2021
2022
 • Mandag 3. januar 2022 (SFO er også stengt)
 • Fredag 29.april 2022

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

900 59 735

E-post

storoya.barnehage@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 300
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Storøya barnehage

  Reise fra Storøya barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no