Nøkkelinformasjon

Glassverket barnehage

Glassverkveien 32, 1363 HØVIK

Reggio Emilia inspirert barnehage

5,2

 • 28% barnehagelærer
 • 9% barne- og ungdomsarbeider
 • 63% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,2 m2

 • Ute og inne miljø 4
 • Barnets utvikling 4,5
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,2
 • Tilfredshet 4,3
 • Antall besvarte 80
 • Svarprosent 77%