Nansenparken barnehage

Velkommen til Nansenparken barnehage

Nansenparken barnehage på Fornebu er en kommunal barnehage med plass til 200 barn. Barnehagen åpnet høsten 2018 i et nytt flott bygg i nærheten av parken. Barnehagen er organisert med fire tun, der tre og tre baser samarbeider tett. Denne type organisering bidrar til å skape «det lille i det store», der barna på tunet først og fremst er en del av sin base, men også tett knyttet sammen med barn og ansatte på tunet.

Barnehagen har to grovmotoriske rom, felleskjøkken i hver etasje og et vannlekerom. Barnehagen har egen kokk som lager varmmat til barna fire dager i uken. Barna får i tillegg servert ettermiddagsmåltid hver dag, samt melk og frukt.

Nærmiljøet vårt gir oss mange muligheter! Vi har parken, skogen og sjøen i nærheten, og vi har fugletittertårn, edderkoppnett og en lavvo som vi selv har satt opp.

Velkommen !

Her kan du lese om bygget vårt: 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 12 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Marianne Voss Halvorsen, telefon  412 62 007

Avdelingsledere

Anna Sundequist, telefon 979 70 420

Mathilde Gierløff telefon 404 10 238

Avdeling telefon
Krill 941 51 312
Krabbe 468 50 589
Kråkebolle 941 64 101
Sjøstjerne 941 40 580
Tangsprell 468 97 312
Børstemark 469 24 213
Musling 948 81 938
Korall 482 40 136
Blåskjell 482 22 236
Tigerorm 482 37 835 
Strandreka 482 50 675
Hummer 482 39 763

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2023
 • Fredag 12. mai
 • Torsdag 17. august (SFO)
 • Fredag 18. august (SFO)
 • Fredag 27. oktober
2024
 • Tirsdag 2. januar 2024 (SFO)
 • Fredag 31. mai 
 • Torsdag 15. og fredag 16. august 2024 (felles med SFO)
 • Fredag 25. oktober 2024
2025
 • Fredag 3. januar 2025 (felles med SFO)
 • Fredag 9. mai 2025

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er kr 3 000,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn.

Betaling for kost er satt til 550,- kr per måned. Kostpengene dekker varm mat fire dager i uken, samt ettermiddagsmåltid, frukt og melk fem dager i uken. Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

marianne.halvorsen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 225
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Nansenparken barnehage

  Reise fra Nansenparken barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no