Nansenparken barnehage

Velkommen til Nansenparken barnehage

Nansenparken barnehage er en ny barnehage som åpnet august 2018 i Hagebyen på Fornebu.

I vår barnehage har vi fokus på psykisk helse. Målet vårt er å trygge barna fra tidlig alder, gi de mulighet til å påvirke eget liv og bidra til at de kjenner seg verdifulle og utvikler en god selvfølelse. Dette arbeidet er et viktig ledd i å gi barna våre en god grunn å stå på også som voksne.

Barnehagen har i dag plass til 200 barn, fordelt på 12 baser.

Her kan du lese om bygget vårt: 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 12 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Marianne Voss Halvorsen, tlf. 412 62 007

Anna Sundequist, tlf. 979 70 420

Mathilde Gierløff tlf. 404 10 238

Avdeling telefon
Krill 941 51 312
Krabbe 468 50 589
Kråkebolle 941 64 101
Sjøstjerne 941 40 580
Tangsprell 468 97 312
Børstemark 469 24 213
Musling 948 81 938
Korall 482 40 136
Blåskjell 482 22 236
Tigerorm 482 37 835 
Strandreka 482 50 675
Hummer 482 39 763

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO.
2020
 • Torsdag 2. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13. mars
 • Fredag 22. mai
 • Sommerstengt uke 28, 29, 30
 • Torsdag 13. august
 • Fredag 14. august (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. oktober (SFO er også stengt)
2021
 • Mandag 4. januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 30. april

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2020 kr 3 135 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Nansenparken barnehage er kostpenger satt til kr 550. Vi har egen kokk som lager mat på vårt flotte storkjøkken.

Kostpengene dekker varm mat fire dager i uken, samt ettermiddagsmåltid, frukt og melk fem dager i uken.

Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

marianne.halvorsen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 199
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Nansenparken barnehage

  Reise fra Nansenparken barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no