Nansenparken barnehage

Velkommen til Nansenparken barnehage

Nansenparken barnehage er en ny barnehage som åpnet august 2018 i Hagebyen på Fornebu.

I vår barnehage har vi fokus på psykisk helse. Målet vårt er å trygge barna fra tidlig alder, gi de mulighet til å påvirke eget liv og bidra til at de kjenner seg verdifulle og utvikler en god selvfølelse. Dette arbeidet er et viktig ledd i å gi barna våre en god grunn å stå på også som voksne.

Barnehagen har i dag plass til 200 barn, fordelt på 12 baser.

Informasjon til søkere om barnehageplass 2021 (pdf)

Her kan du lese om bygget vårt: 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 12 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Marianne Voss Halvorsen, tlf. 412 62 007

Anna Sundequist, tlf. 979 70 420

Mathilde Gierløff tlf. 404 10 238

Avdeling telefon
Krill 941 51 312
Krabbe 468 50 589
Kråkebolle 941 64 101
Sjøstjerne 941 40 580
Tangsprell 468 97 312
Børstemark 469 24 213
Musling 948 81 938
Korall 482 40 136
Blåskjell 482 22 236
Tigerorm 482 37 835 
Strandreka 482 50 675
Hummer 482 39 763

Planleggingsdager og stengt

De kommunale barnehagene har tre felles planleggingsdager med SFO.
2022
 • Torsdag 18. august 2022 
 • Fredag 19. august 2022 
 • Fredag 28. oktober 2022
2023
 • Mandag 2. januar 2023
 • Fredag 12. mai 2023

Sommerstengt og SFO

De kommunale barnehagene er stengt uke 28, 29 og 30.  De kommunale barnehagene har 3 felles planleggingsdager med SFO. De dagene er merket med (SFO).  

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 1. januar 2021
kr 3 230,- per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder per år, og er begrenset oppad til maksimalpris 3 040 kr per måned. 

I Nansenparken barnehage er kostpenger satt til kr 550. Vi har egen kokk som lager mat på vårt flotte storkjøkken.

Kostpengene dekker varm mat fire dager i uken, samt ettermiddagsmåltid, frukt og melk fem dager i uken.

Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Felles dokumenter for kommunale barnehager

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

marianne.halvorsen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 225
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Nansenparken barnehage

  Reise fra Nansenparken barnehage

  Arbeid mot mobbing

  Nullmobbing.no