Nansenparken barnehage

Nansenparken barnehage er en ny barnehage som åpnet august 2018 i Hagebyen på Fornebu.

I vår barnehage har vi fokus på psykisk helse. Målet vårt er å trygge barna allerede fra tidlig alder, gi de mulighet til å påvirke eget liv og bidra til at de kjenner seg verdifulle og utvikler en god selvfølelse. Dette arbeidet er et viktig ledd i å gi barna våre en god grunn å stå på også som voksne.

Barnehagen har i dag plass til 200 barn, fordelt på 12 baser. Vi har for tiden åpnet syv av basene, men kommer gradvis til å åpne flere baser.   

Her kan du lese om bygget vårt: 

Velkommen til oss!

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 7 avdelinger
 • Barn fra 1-6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Marianne Voss Halvorsen, tlf. 412 62 007

Anna Sundequist, tlf 979 70 420

Avdelingtelefon
Krill 941 51 312
Krabbe 468 50 589
Kråkebolle 941 64 101
Sjøstjerne 941 40 580
Tangsprell 468 97 312
Børstemark 469 24 213
Musling 948 81 938

Planleggingsdager

2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 31. mai
 • Sommerstengt uke 28,29,30
 • Torsdag 15.august (SFO er også stengt)
 • Fredag 16.august (SFO er også stengt)
2020
 • Torsdag 2.januar (SFO er også stengt)
 • Fredag 13.mars 
 • Fredag 22.mai (SFO er også stengt)

Priser

Foreldrebetaling for en heltidsplass i barnehage er fra 01.08.2019 kr 3040 per måned. Betaling for kost kan komme i tillegg

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 prosent for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris 2 910 kr pr. måned. 

I Nansenparken barnehage er kostpenger satt til kr 500. Vi har egen kokk som lager mat på vårt flotte storkjøkken. Kostpengene dekker varm mat fire dager i uken, ettermiddagsmåltid fem dager i uken og melk.

Juli er betalingsfri måned.

Vi viser også til vår årsplan og dokumentet Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen – overordnede føringer.

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 17:00

E-post

marianne.halvorsen@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Forneburingen 199
1364 FORNEBU

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Null mobbing