Åpningstider

07:30 - 17:00

Telefon

67 50 72 50

E-post

birte.solheim@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Langleiken 6
1348 RYKKINN

Vis nøkkelinformasjon

Arbeid mot mobbing

Glitre barnehage består av husene; Langleiken, Løkenlia og Soppen med ulike adresser.  Soppen holder til i eget hus og er basert på friluftsliv.

Vi vil bidra til at barna får en god barndom, som innebærer en glad og trygg hverdag, samt opplevelsen  av å være verdifull. Vi vil at barna skal få venner de betyr noe for, og oppleve at de har barn og voksne som er betydningsfulle for dem. Videre ønsker vi å bidra til gode utviklings- og aktivitetsmuligheter basert på hvert barns forutsetninger og interesser. Vi vil fokusere på de positive handlingene, da dette fremmer læring. Barnehagen er med og danner grunnlaget for livslang læring.

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • 3 hus med tilsammen 8 avdelinger
 • Barn fra 1 til 6 år

Ledelse og avdelinger

Styrer

Birte Kristin Solheim, tlf. 470 24 982

Avdelinger

Langleiken
Hassel 920 92 580
Lønn 920 96 495
Bjørk 920 99 856
Rogn 922 01 784

Løkenlia
Solstua 922 07 818
Nordstua 922 14 002
Trollstua 922 15 236
Soppen 922 15 347

Planleggingsdager

2018
 • Tirsdag 2. januar
 • Fredag 16. mars
 • Fredag 18. mai
 • Sommerstengt uke 28,29 og 30
 • Torsdag 16. august 
 • Fredag 17. august
2019
 • Onsdag 2. januar
 • Fredag 15. mars 
 • Fredag 31. mai 

Priser

For 2018 er prisen for et heldagstilbud i barnehage 2 910 kr per måned. Betaling for kost kommer i tillegg. 

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50% for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt i 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris kr. 2910 pr. måned. 

I Glitre barnehage er kostpenger satt til kr. 180,- pr. mnd. Juli er betalingsfri måned.
Kostpengene dekker melk og frukt hver dag. 2 fullverdige måltider torsdag og fredag.
Det består av brød og variert pålegg med grønnsaker, av og til enkel varm mat. 
Mat serveres fra 1. september. Øvrige dager har barna med seg matpakke til alle måltider.

Lenker og dokumenter