Glitre barnehage avd. Langleiken

Langleiken 6, 1348 RYKKINN

Telefon: 67 50 72 50

5,8

  • 42% barnehagelærer
  • 25% barne- og ungdomsarbeider
  • 33% annen bakgrunn
  • 0% annen høyere utdanning
  • 0% annen fagutdanning

4,8 m2

Ikke oppgitt