Nøkkelinformasjon

Gjettum barnehage

Gjettumveien 75, 1346 GJETTUM

Telefon: 67 54 88 00

5,5

 • 41% barnehagelærer
 • 30% barne- og ungdomsarbeider
 • 17% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 4% annen fagutdanning

5 m2

 • Ute og inne miljø 4,6
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,9
 • Informasjon 4,3
 • Tilfredshet 4,8
 • Antall besvarte 42
 • Svarprosent 76%